Thông cáo báo chí: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

Thứ hai, 01/07/2013 17:41

6 tháng đầu năm 2013, nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, sự quan tâm của toàn xã hội; với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức, toàn ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được những kết quả quan trọng.

img

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên các lĩnh vực của Ngành. Bộ luôn bám sát, tích cực và nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
Công tác xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được đẩy mạnh. Trong đó, Luật An toàn thông tin đã hoàn thành dự thảo 2 và đang được triển khai lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện. Bộ đã xây dựng, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 quyết định. Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 Đề án trong Chương trình công tác năm 2013. 13 thông tư do Bộ ban hành và 01 thông tư liên tịch đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trong quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm với nhiều ý kiến tâm huyết.
 
Hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục vận động theo đúng định hướng của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Các cơ quan báo chí, xuất bản đã thông tin, tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách, sự kiện chính trị lớn của đất nước. Đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ và kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phân tích, nêu rõ được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đồng thời phản bác hiệu quả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
 
Công tác quản lý về viễn thông nói chung và hoạt động khuyến mại, quản lý thuê bao trả trước ngày càng được tăng cường, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân. Bộ đã chỉ đạo thanh tra trên diện rộng đối với các thuê bao trả trước. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và công tác phòng, chống lụt, bão đảm bảo thông suốt, kịp thời. Công tác thông tin nhân đạo tiếp tục được duy trì với việc thực hiện các chiến dịch nhắn tin qua cổng thông tin 1400. Công tác triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020 được thực hiện khẩn trương với trọng tâm ở 05 thành phố trong giai đoạn 1 đến năm 2015. Bộ đã ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tăng cường hoạt động đọc sách, báo tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
 
Lĩnh vực CNTT luôn có sự vận động, chuyển biến tích cực. Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường phát triển và ứng dụng CNTT-TT nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Các đề án lớn tiếp tục được chú trọng triển khai.
 
Bộ đã chỉ đạo tốt hoạt động và kiện toàn mô hình tổ chức của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sau khi tách ra khỏi VNPT; ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC giai đoạn 2012-2015 và tập trung triển khai thực hiện. Đặc biệt, Lãnh đạo Bộ đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi khảo sát và làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc VNPT và các địa phương để nắm tình hình, chuẩn bị cho việc tái cơ cấu VNPT; chỉ đạo VNPT xây dựng đề án tái cơ cấu để sớm trình Chính phủ phê duyệt. Tích cực chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
 
Sự phối hợp, thông tin hai chiều giữa các cơ quan, đơn vị chức năng, tham mưu thuộc Bộ với các Sở Thông tin và Truyền thông được tăng cường, thường xuyên và chặt chẽ hơn, nhất là việc định hướng công tác và tổng hợp các kiến nghị, khó khăn của địa phương để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Các Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tham mưu cho địa phương ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và những nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền mang tầm chiến lược, cụ thể, rõ ràng và phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương.
 
Dưới đây là một số kết quả nổi bật trong phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông:
 
Các cơ quan nhà nước đã từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng CNTT cơ bản. Theo thống kê, hơn 90% cán bộ, công chức tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trên 60% cán bộ, công chức tại các tỉnh, thành phố (tính đến cấp sở, ban, ngành, quận, huyện) đã được trang bị máy tính; 100% các Bộ, tỉnh có Cổng thông tin điện tử trực tuyến cung cấp thông tin và dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Tính đến tháng 6 năm 2013, cả nước có 815 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm báo chí; 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; 75 báo và tạp chí điện tử; 1.110 trang thông tin điện tử và 382 mạng xã hội trực tuyến; toàn quốc có 64 nhà xuất bản, 119 Công ty Phát hành sách, 70 Công ty TNHH văn hoá tư nhân, 13.700 Trung tâm, siêu thị, nhà sách, trên 1.500 cơ sở in công nghiệp. Theo thống kê lưu chiểu trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn ngành xuất bản đã xuất bản được 9.633 cuốn sách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012) với 94.668.461 bản (đạt 60% so với cùng kỳ).
 
Mạng lưới bưu chính công cộng hiện nay có 13.612 điểm phục vụ bưu chính. Bán kính phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính là 3 km; bình quân mỗi điểm phục vụ bưu chính là 7.518 người dân.
 
Hạ tầng mạng lưới viễn thông, internet của Việt Nam tiếp tục được đầu tư phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là mạng di động 3G. Các doanh nghiệp như VinaPhone, MobiFone, Viettel đã tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới và cung cấp dịch vụ như đã cam kết. Số thuê bao Internet băng rộng (xDSL) có dây trong sáu tháng đầu năm ước tính tăng 115 ngàn thuê bao. Thuê bao điện thoại di động 2G, 3G tăng 4,3 triệu thuê bao. Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 6/2013 ước tính đạt 145,47 triệu thuê bao, bao gồm: điện thoại cố định 9,47 triệu thuê bao; di động 2G, 3G là 136 triệu thuê bao. Đã phát triển mới được 42.227 tên miền, nâng tổng số tên miền truyền thống “.vn” hiện có lên 245.890 tên miền, tăng 7,24 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng số địa chỉ IPv4 của Việt Nam là 15.569.664; tổng số lượng các vùng địa chỉ IPv6 của Việt Nam là 21 khối/48 và 18 khối/32.
  
Sáu tháng cuối năm 2013 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.
 
Người phát ngôn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top