Thông cáo báo chí "Giao ban quản lý Nhà nước tháng 4 - 5 năm 2013"

Thứ năm, 06/06/2013 17:06

Ngày 6/6/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý Nhà nước tháng 4 - 5 năm 2013 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Hội nghị được tổ chức thông qua hội nghị truyền hình tại ba điểm cầu Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng. Dự hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội, văn phòng đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đại diện Lãnh đạo Vụ Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Chính phủ.

img

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban.

Trong hai tháng qua, Bộ đã hoàn thiện và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 đề án, trong đó Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là một văn bản pháp lý quan trọng đối với cô ng tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ đã ban hành 03 Thông tư, 01 Thông tư liên tịch, 02 Chỉ thị và nhiều quyết định quan trọng khác.  Đẩy nhanh công tác xây dựng dự thảo Luật An toàn thông tin với nhiều nội dung mới. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.  Lãnh đạo Bộ tổ chức nhiều đoàn công tác đi khảo sát và làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc VNPT và các địa phương.
 
Chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về những vấn đề về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là thông tin toàn diện về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Việt Nam; việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã trả lời chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản.
 
img
 
Chỉ đạo thanh tra trên diện rộng đối với các thuê bao trả trước. Tổ chức tốt nhiều hội nghị quan trọng liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông như: Hội nghị Quan chức viễn thông và các nhà quản lý viễn thông ASEAN; Tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Tổng kết giai đoạn 1 kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và Hội thảo Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở; Hội thảo Truyền dẫn, phát sóng truyền hình số khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ...
 
Lãnh đạo Bộ đã tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Belarus về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để  thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông hai nước phát triển lên tầm cao mới.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Tiến độ xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ chậm; một số đề án đăng ký xin lùi vào một thời điểm gây khó khăn cho các cơ quan thẩm định. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tại một số địa phương còn hạn chế.
 
Tại hội nghị giao ban, Lãnh đạo các đơn vị đã kiến nghị với Lãnh đạo Bộ nhiều vấn đề liên quan tới công tác quản lý mà đơn vị mình phụ trách. Lãnh đạo Bộ nhất trí với một số đề xuất của các đơn vị, đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để thực hiện các đề xuất đó.
 
Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác và thảo luận của đại diện Lãnh đạo các đơn vị, đại diện Văn phòng Chính phủ và ý kiến các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 5 và kỳ họp Quốc hội thứ 5 Quốc hội khóa XIII đang diễn ra.
 
Bộ trưởng nhất trí với kết quả công tác đã nêu, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới: 
 
- Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án trong Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2013.
 
- Xây dựng dự thảo quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhiệm kỳ 2011-2016 sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP.
 
- Tiếp tục tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 
 
- Đẩy mạnh công tác phối hợp với Bộ Tài chính để sớm ban hành các thông tư và thông tư liên tịch như: Hướng dẫn quản lý và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực truyền hình; Quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông; Quy định phí, lệ phí, phí sử dụng kho số viễn thông; Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.
 
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền, phản ánh toàn diện khách quan về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chú trọng công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục thông tin đầy đủ về công tác sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai; các vấn đề được dư luận quan tâm; các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn.
 
- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thuê bao di động, quản lý đầu số tin nhắn. Tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông  tiến hành thanh tra diện rộng tình hình thực hiện Thông tư số 04/TT-BTTTT về quản lý thuê bao di động trả trước sau 01 năm triển khai. Tăng cường và giám sát chặt chẽ đối với các nhà cung cấp dịch vụ nội dung, các doanh nghiệp viễn thông để xảy ra tin nhắn rác.
 
 - Xây dựng Sách trắng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, cập nhật số liệu chính xác; đôn đốc, kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, ngành, địa phương.   Triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt tập trung chỉ đạo VNPT hoàn thiện đề án tái cơ cấu đúng lộ trình.
 
- Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích và lộ trình thực hiện để nhân dân được biết đồng thuận và hưởng ứng thực hiện./.
 
Người phát ngôn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top