Thông báo mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng

Thứ tư, 16/08/2017 15:56

1. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 13 xã tỉnh Cao Bằng, 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 14 xã tỉnh Tuyên Quang, 20 xã tỉnh Lai Châu, 16 xã tỉnh Hòa Bình; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 19 xã tỉnh Lào Cai; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 21 xã tỉnh Điện Biên, 47 xã tỉnh Sơn La. Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
 
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập mới hạ tầng viễn thông băng rộng cho 151 xã, trong đó:
- Thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng cho 02 xã;
- Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 149 xã;
- Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động cho 09 xã.
 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018.
 
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 77.107.000.000 VNĐ.
 
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 
6. Quyết định số 661/QĐ-BQLCTVTCI ngày 15/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 13 xã tỉnh Cao Bằng, 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 14 xã tỉnh Tuyên Quang, 20 xã tỉnh Lai Châu, 16 xã tỉnh Hòa Bình; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 19 xã tỉnh Lào Cai; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 21 xã tỉnh Điện Biên, 47 xã tỉnh Sơn La. Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
 
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 09 giờ 00, ngày 21 tháng 8 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 12 tháng 9  năm 2017.  
 
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642.
 
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí.
 
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
 
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 09 giờ 00, ngày 12 tháng 9 năm 2017.
 
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top