Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thứ hai, 14/05/2012 10:04

Mời chào hàng cạnh tranh: "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 628 trạm BTS Viettel"

img

 -Tên bên mời thầu: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1

- Tên gói thầu: “Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 628 trạm BTS Viettel”.

-Thuộc dự án:.....................................................................................................................

- Nguồn vốn: Phí, lệ phí được phép để lại năm 2012 của Cục Viễn thông theo quy định.  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước.

- Thời gian bán phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 ngày 14 tháng 05 năm 2012 đến 17 giờ 00  ngày 18 tháng 05 năm 2012 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 202, Toà nhà VNTA phường yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 04-37820990, Fax: 04-37820998.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ 00  ngày 18  tháng 5 năm 2012 tại Phòng, Toà nhà VNTA, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cục Viễn thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top