Thông báo Kết luận thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi

Thứ hai, 09/02/2015 11:16

Ngày 09/02/2015, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã họp thông báo kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi. Để độc giả hiểu rõ nội dung kết luận thanh tra, Cổng TTĐT Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đăng tải toàn văn Thông báo này.

img

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, ông Lưu Đình Phúc, Phó cục trưởng Cục Báo chí thông báo Kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi

Ngày  05/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kết luận số 01/KL-BTTTT về việc thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi;
 
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 29/11/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra; Điều 28 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về  cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo Kết luận thanh tra như sau:
 
I. NỘI DUNG THANH TRA
 
Từ ngày 07/11/2014 đến ngày 07/01/2015, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1643/QĐ-BTTTT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về báo chí và thông tin trên mạng tại Báo Người cao tuổi, địa chỉ: số 12 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; thời kỳ thanh tra từ 01/01/2013 đến 30/10/2014.
 
II. NỘI DUNG KẾT LUẬN QUA KẾT QUẢ THANH TRA
 
Báo Người cao tuổi có cơ quan chủ quản là Hội Người cao tuổi Việt Nam, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in số 413/GP-BTTTT ngày 27/9/2013, được phép xuất bản 01 ấn phẩm chính là báo Người cao tuổi, xuất bản 04 kỳ/tuần và 01 ấn phẩm phụ là Người cao tuổi số cuối tháng, xuất bản 01 kỳ/tháng, phạm vi phát hành chủ yếu trong nước. Báo Người cao tuổi hiện đang hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp với tên miền www.nguoicaotuoi.org.vn theo Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 256/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 03/12/2010.
 
Với chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan thông tin, truyên truyền của Hội Người cao tuổi Việt Nam, nội dung các số báo cơ bản đã bám sát và phản ánh các hoạt động của Trung ương Hội Người cao tuổi, tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp.
 
- Báo Người cao tuổi đã chấp hành quy định về quản lý Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú theo quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 02/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí; chấp hành quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo theo Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo; thực hiện việc lưu chiểu báo chí theo quy định tại Điều 23 Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
 
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, báo Người cao tuổi đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về báo chí và thông tin trên mạng: giấy phép hoạt động, nội dung thông tin, quảng cáo trên báo chí, cải chính.
 
Cụ thể như sau:
 
1. Việc chấp hành quy định pháp luật về giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet
 
Việc báo Người cao tuổi xuất bản một số tin, bài trực tiếp trên trang thông tin điện tử tổng hợp là hoạt động báo điện tử không có giấy phép, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
 
2. Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin
 
2.1. Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin trên báo in
 
- Đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và bình luận suy diễn thiếu căn cứ dẫn đến thông tin sai sự thật, vi phạm khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí.
 
- Đăng một số bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của công dân, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. 
 
- Thông tin suy diễn, sai sự thật, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
 
- Đăng một số bài viết có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.  
 
- Đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
 
2.2. Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.nguoicaotuoi.org.vn: 
 
Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 
 
3. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả
 
Một số tin, bài ở chuyên mục Quốc tế của báo Người cao tuổi không ghi tổng hợp, trích dẫn hoặc có ghi tổng hợp, trích dẫn nhưng không ghi rõ từ nguồn nào, chưa chấp hành đúng quy định pháp luật về quyền tác giả và Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
4. Việc chấp hành các quy định pháp luật về cải chính
 
Đăng cải chính không đúng quy định của pháp luật về cải chính trên báo chí, vi phạm quy định của Quy chế cải chính trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BVHTT ngày 07/02/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin. 
 
5. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo trên báo chí
 
Báo Người cao tuổi có nhiều vi phạm về quảng cáo trên báo chí:
 
- Quảng cáo thuốc sử dụng tên thầy thuốc để giới thiệu thuốc, vi phạm điểm c Khoản 6 Điều 3 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 
 
- Quảng cáo thực phẩm chức năng dưới dạng bài viết không phù hợp với xác nhận của cơ quan chức năng, vi phạm Khoản 1, Điều 5 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
 
- Quảng cáo thực phẩm chức năng dưới hình thức bài viết của bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế, vi phạm Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 
 
- Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 
 
6. Việc chấp hành các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí
 
-  Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của báo Người cao tuổi chưa được lưu giữ đầy đủ, khoa học.
 
- Báo Người cao tuổi chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 9, Điều 12 Luật Tố cáo năm 2011.
 
- Báo Người cao tuổi đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo có thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng dẫn đến một số bài viết có nội dung thông tin sai sự thật.
 
IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ  
 
1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Người cao tuổi về các hành vi vi phạm như sau: 
 
- Xử phạt đối với hành vi hoạt động báo điện tử không có giấy phép do trực tiếp xuất bản tin, bài trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.nguoicaotuoi.org.vn.
 
- Xử phạt 01 hành vi thông tin sai sự thật nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
 
- Xử phạt 03 hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.  
 
-  Xử phạt 02 hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.  
 
-  Xử phạt 01 hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.nguoicaotuoi.org.vn.  
 
-  Xử phạt 01 hành vi thực hiện cải chính không đúng quy định.
 
-  Xử phạt 01 hành vi sử dụng tên thầy thuốc để quảng cáo thuốc.
 
-  Xử phạt 06 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng dưới dạng bài viết không phù hợp với xác nhận của cơ quan chức năng.
 
-  Xử phạt  03 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng dưới hình thức bài viết của bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế.
 
-  Xử phạt 02 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. 
 
2. Không xử phạt vi phạm hành chính 09 hành vi vi phạm khi đăng 09 bài viết do đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.
 
3. Trong thời gian Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi và thời gian dự thảo Kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo nội dung thông tin trên báo Người cao tuổi. Do các bài viết đăng trên báo Người cao tuổi nêu trong các đơn thư khiếu nại, tố cáo nằm ngoài thời kỳ thanh tra, vì vậy Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định. 
 
4. Báo Người cao tuổi phải thực hiện việc cải chính, xin lỗi đối với các hành vi thông tin sai sự thật nêu tại Kết luận thanh tra.
 
5. Thu hồi Giấy phép trang thông tin điện tử số 256/GP-TTĐT cấp ngày 03/12/2010; thu hồi tên miền www.nguoicaotuoi.org.vn.
 
6. Thu hồi Thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa - Tổng biên tập báo Người cao tuổi.
 
7. Đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam (cơ quan chủ quản báo Người cao tuổi):
 
- Cách chức Tổng Biên tập báo Người cao tuổi đối với ông Kim Quốc Hoa theo quy định tại Điều 12 Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư.
 
- Xây dựng phương án kiện toàn lại nhân sự, cơ cấu tổ chức của báo Người cao tuổi để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.
 
8. Chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu tội phạm.
 
Trên đây là Thông báo kết luận thanh tra của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi./.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top