Thông báo giao ban cuối năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ ba, 01/12/2009 19:55

Thời gian giao ban: 1 buổi ngày thứ 2 (7/12/2009)bắt đầu 8h30. + Hà Nội: Hội trường tầng 2-18 Nguyễn Du + TP Hồ Chí Minh, phòng 401-37 Nguyễn Bỉnh Khiêm + TP Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản + Các Sở Thông tin và Truyền thông (địa điểm theo các khu vực đã phân công).

img

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tổ chức giao ban cuối năm 2009, Văn phòng Bộ thông báo như sau:
- Hình thức hội nghị: giao ban trực tuyến với cơ quan đại diện Bộ tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và các Sở Thông tin và Truyền thông (tại các khu vực)
- Thời gian 1 buổi từ 8.30 ngày 7/12/2009 ( thứ 2);
- Địa điểm:
+ Hà Nội: Hội trường tầng 2-18 Nguyễn Du
+ TP Hồ Chí Minh, phòng 401-37 Nguyễn Bỉnh Khiêm
+ TP Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản
+ Các Sở Thông tin và Truyền thông (địa điểm theo các khu vực đã phân công).
-   Chủ trì Hội nghị giao ban: đ/c Bộ trưởng và các đ/c Thứ trưởng
- Thành phần Hội nghị:
+ Tại Hà Nội: Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ( Cục, Vụ, Viện, Trung tâm, Trường, Nhà xuất bản, các Báo, Ban Quản lý dự án, Quỹ VTCI…),Tổng công ty VTC, Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ.
 + Tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối QLNN, các Trường đào tạo, các Trung tâm, các chi nhánh, các cơ quan đại diện của các Cục, các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn TP
+ Các Sở Thông tin và Truyền thông: Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng Sở, cán bộ làm công tác tổng hợp.
- Nội dung:
Lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ chức năng sẽ giải đáp các kiến nghị của các Sở theo tinh thần nội dung công văn số 3713/BTTTT-VP ngày 18/11/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuẩn bị nội dung cho giao ban trực tuyến.
Đề nghị các thành viên tham gia chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top