Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua

Thứ năm, 29/09/2016 10:48

Sáng ngày 29/9, tại thành phố Huế, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Phan Tâm, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TT&TT; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang, cùng hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Công đoàn Ngành TT&TT, Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty VNPOST.

2016929-m1.jpg
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm đã nhấn mạnh: thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", kế thừa truyền thống thi đua yêu nước của Ngành, Lãnh đạo Bộ TT&TT đã hết sức quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời ban hành các văn bản pháp quy, các quy chế hoạt động, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành. Phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai với nội dung, tiêu chí, hình thức phát động thi đua từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của các cơ quan đơn vị, qua đó làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực và là biện pháp động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.
 
Thứ trưởng cũng chỉ rõ: bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng; việc tổ chức các phong trào thi đua còn hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, tổ chức triển khai các phong trào thi đua chưa được chú trọng và trở thành nề nếp; việc khen thưởng có nơi còn tràn lan, cào bằng; không ít trường hợp vận dụng chưa đúng quy định, nặng về thành tích, chất lượng hồ sơ không bảo đảm; việc thẩm định còn chưa bám sát theo tiêu chuẩn quy định; một số tập thể, cá nhân được khen ít có sức lan toả và nêu gương trong cuộc sống; còn có trường hợp trình xét khen thưởng còn hình thức, dễ dãi, mang tính phong trào nhiều hơn là chọn điển hình tiên tiến; khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý còn nhiều, ít khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất...
 
2016929-m2.JPG
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giới thiệu các chuyên đề về Hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổ chức các phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến; đại diện Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ TT&TT giới thiệu về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành TT&TT, nâng cao chất lượng lập hồ sơ trình xét khen thưởng.

Hội nghị lần này là một hoạt động quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng của Bộ TT&TT nhằm mục tiêu đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn; đảm bảo hoạt động thi đua, khen thưởng trong Ngành là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT./.
Thy Nga
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top