Thi đua khen thưởng cần hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm

Thứ sáu, 22/07/2016 09:23

Vừa qua, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp định kỳ phiên họp thứ 65 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhằm đánh giá kết quả công tác của 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 giai đoạn 2016-2021.

Tham dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh và các thành viên Hội đồng  Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

New-Picture--2-.png

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao

Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, phát huy kết quả đạt được, với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù đối mặt với những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới… song dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự hưởng ứng tích cực và tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, cùng các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Cụ thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông  nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội… tiêu biểu như: Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị”; Thành phố Hà Nội phát động phong trào “An toàn thực phẩm”…

Các bộ, ban, ngành trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về các lĩnh vực. Các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích; đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hung” được tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt.

Về công tác khen thưởng, 6 tháng đầu năm, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 55.599 tập thể, cá nhân.

Tuy nhiên, theo báo cáo, phong trào thi đua tuy đã được phát động nhưng hiệu quả một số phong trào chưa cao, có nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác khen thưởng cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân thành tích chưa thật sự tiêu biểu xuất xuất, chưa tạo được sự chuyển biến trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng kịp thời…

New-Picture--3-.png

Trao đổi về công tác thi đua khen thưởng thời gian tới, các ý kiến thành viên Hội đồng cho rằng, cần đẩy mạnh các phong trào thi đầu hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp. Bên cạnh đó cũng cần phát động phong trào tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với đội ngũ thực thi công vụ, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo. Bên cạnh đó, cần có các tiêu chí cụ thể để khen thưởng bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, tránh đánh giá thi đua bằng cảm tính; cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc đề nghị khen thưởng tập trung hướng vào người lao động, công nhân, nông dân.

Hướng tới phát triển kinh tế-xã hội bền vững

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2015 được các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Các phong trào thi đua luôn gắn chặt với công tác khen thưởng; công tác khen thưởng được thực hiện chủ động và kịp thời hơn, nhất là khen thưởng người trực tiếp lao động, khen thường đột xuất. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế như hiệu quả của một số phong trào chưa cao, còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

“Trước tình hình mới của đất nước, cần tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị và từng cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội đã đề ra, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, chúng ta gặp nhiều khó khăn, trở ngại”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật Thi đua khen thưởng và Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về thi đua khen thưởng, tập trung vào đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, như thi đua lao động giỏi, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường, động lực mới cho phát triển.

“Không chỉ kinh tế, cần thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Thủ tướng yêu cầu. Chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng yêu cầu lượng hóa, với các tiêu chí cụ thể trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, “chứ không nói chung chung, không thể coi một địa phương là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua khi còn xảy ra tình trạng an ninh trật tự kém, nghiện ngập…”. Các phong trào thi đua phải xác định cụ thể nội dung, biện pháp thực hiện, phong phú về hình thức, bám sát nhiệm vụ được giao. “Phải giữ ngọn lửa thi đua từ trung ương tới địa phương”.

Công tác khen thưởng cần công khai, minh bạch, thực chất, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, tránh tình trạng trao giải tràn lan, hình thức, “chạy” giải thưởng, Thủ tướng lưu ý. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các sai phạm trong công tác thi đua khen thưởng.

Phải làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt việc tốt; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng.

Đối với một số đề xuất các phong trào cụ thể thời gian tới, Thủ tướng nhất trí với chủ đề về doanh nghiệp hội nhập và phát triển, hướng tới nâng cao cả số lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và một nền công phục vụ sự hội nhập và phát triển đó; giao Hội đồng hoàn thiện đề án này để có thể phát động trong thời gian tới.

Hồng Thiết
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top