Thêm 3 tỉnh thí điểm thủ tục hải quan điện tử

Thứ tư, 30/06/2010 07:28

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý mở rộng địa bàn triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) tại 3 Cục Hải quan: Lào Cai, Hà Tĩnh và Cần Thơ.

img

Theo phương án đề xuất của Bộ Tài chính, tại Cục Hải quan Lào Cai sẽ thực hiện thí điểm tại 2 Chi cục: Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai với loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại. Việc thí điểm sẽ được triển khai từ tháng 7/2010.

11 loại hình sẽ được triển khai thủ tục HQĐT trong năm 2011:

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa;

2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài;

3. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;

4. Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên;

5. Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan;

6. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư;

7. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất;

8. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

9. Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại;

10. Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả;

11. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

 

 

Trong năm 2010, Hà Tĩnh sẽ thực hiện thí điểm tại Chi cục Hải quan Vũng Áng với loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại.

Cần Thơ sẽ triển khai thí điểm tại tất cả các Chi cục từ tháng 8/2010.

Đã thông quan điện tử gần 118 tỷ USD kim ngạch hàng hóa XNK

Trước đó, việc thực hiện thí điểm thủ tục HQĐT đã được thực hiện tại 10 Cục Hải quan gồm: Cục Hải quan TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ngãi.

Trao đổi với vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ về kết quả thí điểm vừa qua, chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2010, đã có 24 Chi cục thực hiện thủ tục HQĐT; trong đó, 1139 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục HQĐT, tăng 162% so với trước khi mở rộng; số lượng tờ khai HQĐT là 22.163 tờ khai; kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đã được thực hiện thông quan bằng thủ tục HQĐT gần 118 tỷ USD.

Thủ tục HQĐT đã được áp dụng đối với một số loại hình quản lý xuất nhập khẩu như: thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán; thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Bộ Tài chính cho biết, đến hết năm 2010 sẽ phấn đấu triển khai thí điểm thủ tục HQĐT tại 70% số Chi cục hải quan của 10 tỉnh với 3 loại hình quản lý xuất nhập khẩu chính (kinh doanh, sản xuất xuất khẩu, gia công) và bắt đầu áp dụng loại hình chế xuất. Năm 2011 sẽ phấn đấu triển khai đầy đủ 11 loại hình.

Thủ tục HQĐT tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp

Có thể thấy rằng, mô hình thủ tục HQĐT hoàn toàn phù hợp trong điều kiện hiện nay, được thể hiện rõ bằng việc số lượng doanh nghiệp tăng lên từ 699 doanh nghiệp năm 2009 đến nay là 1139 doanh nghiệp, tăng 162%. Các doanh nghiệp đều nhận thấy rằng, tham gia thủ tục HQĐT sẽ tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường thương mại quốc tế, giảm được thời gian thông quan và tiết kiệm chi phí.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc mở rộng thí điểm thủ tục HQĐT sẽ hoàn thiện quy trình thủ tục HQĐT, chuyển đổi từ thủ tục hải quan thủ công sang thủ tục HQĐT, đồng thời cải cách hoạt động nghiệp vụ hải quan theo hướng phù hợp với chuẩn mực của hải quan hiện đại trong khu vực và thế giới.

Ngoài ra, mở rộng thủ tục HQĐT là góp phần thực hiện tốt việc đánh giá tổng thể thực trạng các thủ tục hành chính (TTHC) hiện hành, phát hiện các bất cập, trên cơ sở đó đưa ra các phương án giải quyết, hoàn thiện hệ thống TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; tạo bước chuyển căn bản trong cải cách TTHC, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; góp phần phòng chống tham nhũng và lãng phí.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top