Thành tích của Công đoàn TT&TT Việt Nam trong năm 2015 là “to lớn và rất quan trọng”

Thứ tư, 13/01/2016 19:29

Chiều ngày 13/1/2016, tại Hà Nội, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2016 và Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV nhiệm kỳ 2013 - 2018. Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam và hơn 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc.

img

 Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam cho biết, năm 2015 là năm đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động của Công đoàn TT&TT. Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã được sắp xếp, kiện toàn và đổi tên thành Công đoàn TT&TT Việt Nam theo Quyết định 363/QĐ-TLĐ ngày 10/3/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
Công đoàn Ngành được thành lập trong bối cảnh các doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT đã tiến hành và hoàn thành tái cơ cấu, cụ thể: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC; Tổng công ty Viễn thông Mobifone tách khỏi Tập đoàn VNPT; Tập đoàn VNPT đã thành lập 03 Tổng Công ty (VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media). Việc tiến hành tái cơ cấu này đã tạo ra sự biến động lớn về điều chuyển lao động, sắp xếp tổ chức và nhân sự nên tổ chức Công đoàn cũng có thay đổi theo tổ chức của chuyên môn.
 
Hiện tại, Công đoàn TT&TT có 34 Công đoàn trực thuộc, trong đó có 07 Công đoàn cấp trên cơ sở với gần 78.000 đoàn viên công tác, làm việc trong  các lĩnh vực BCVT, CNTT, báo chí, xuất bản. Mặc dù  có nhiều biến động về tổ chức và nhân sự nhưng hoạt động Công đoàn vẫn được duy trì, phát triển, tổ chức triển khai tốt, phù hợp với yêu cầu mới của thực tế phát triển Ngành. Các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Bộ. Công đoàn Ngành đã nhanh chóng kiện toàn hệ thống tổ chức Công đoàn trong Ngành, phù hợp với mô hình tổ chức mới và tình hình thực tế; sửa đổi ban hành các quy chế, quy định quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức hoạt động của Công đoàn Ngành. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị quản lý, doanh nghiệp, các đơn vị trong Bộ, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT.
 
img
 
Ông Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
 
Cũng theo ông Chu Văn Bình, năm 2015 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết XIV Công đoàn TT&TT Việt Nam. “Những kết quả đạt được trong năm 2015 của Công đoàn TT&TT đã góp phần hoàn thành kế hoạch nửa nhiệm kỳ giai đoạn 2013-2015 của Công đoàn Ngành”. Công đoàn TT&TT đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, 3 chương trình hành động của Tổng Liên đoàn, bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị của ngành TT&TT để cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả.
 
Ông Chu Văn Bình khẳng định: Phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn của Công đoàn TT&TT  giai đoạn 2013-2015 được triển khai sâu rộng, thu được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Ngành.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá thành tích của Công đoàn TT&TT nói chung và của cán bộ, đoàn viên của Công đoàn TT&TT trong năm 2015 là “to lớn và rất quan trọng”, đã “phát huy được sức mạnh tổng hợp của người lao động toàn Ngành”, tạo được những phong trào thi đua có hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT. Đặc biệt trong năm 2015, các cấp Công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tái cấu trúc mô hình tổ chức, các chủ trương, định hướng của Bộ TT&TT, giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Bộ TT&TT, qua đó nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình công tác của Ngành năm 2015.
 
img
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn TT&TT Việt Nam
 
Thứ trưởng nhấn mạnh: Năm 2015, công tác quản lý nhà nước của Bộ TT&TT tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là, công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành TT&TT tiếp tục được tăng cường, đã trình Quốc hội thông qua Luật An toàn thông tin, trình Bộ Chính trị thông qua Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đang hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)… Bộ cũng đã xây dựng, tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 18 đề án và 18 đề án xây dựng trong năm đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.
 
Hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Công tác theo dõi, chỉ đạo thông tin tuyên truyền kịp thời, đạt hiệu quả cao. Báo chí đã làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, vừa là diễn đàn của nhân dân góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Công tác quản lý nhà nước về viễn thông tiếp tục được tăng cường, hướng tới phát triển thị trường viễn thông bền vững, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.
 
Doanh thu toàn ngành BCVT tiếp tục tăng trưởng khá, trong năm 2015, tổng doanh thu phát sinh toàn ngành đạt 520.000 tỷ đồng (không tính công nghiệp CNTT), nộp ngân sách đạt 63.880 tỷ đồng... 
 
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: Những thành tích nêu trên đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò của ngành TT&TT, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
img
 
Đại diện các Công đoàn trực thuộc Công đoàn TT&TT Việt Nam nhận Bằng khen của Công đoàn TT&TT Việt Nam 
 
Cũng theo Thứ trưởng, năm 2016 là năm có nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2016, Công đoàn TT&TT cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:
 
Công đoàn Ngành cần tham gia tích cực, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong công nhân, viên chức, lao động trong toàn Ngành.
 
Với vai trò là người đồng hành của chuyên môn, Công đoàn cần chủ động hơn trong việc đề xuất, bàn bạc cùng chuyên môn để làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong giai đoạn mới, tạo sự chủ động, sáng tạo, khơi dậy động lực cho người lao động, để người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Công đoàn Ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà n­ước; Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo, tiết kiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát huy tiềm năng, trí sáng tạo của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhất là ở nông thôn, miền núi, biên giới hải đảo, giữ vững an ninh quốc phòng.
 
img
 
Ông Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Công đoàn TT&TT Việt Nam cho đại diện các Công đoàn trực thuộc
 
Cần tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập bằng mọi hình thức, học ở trường, học ở cơ quan, học ở đối tác… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có năng lực, trí tuệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển của ngành TT&TT. Tổ chức các hội thi ngành nghề sát với yêu cầu thực tế và nhiệm vụ của Ngành nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh: Công đoàn Ngành cần đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng việc xây dựng và học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến và tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
16 đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TT&TT Việt Nam được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
 
1.     Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
2.     Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
3.     Công đoàn Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
4.     Công đoàn Cục Viễn thông
5.     Công đoàn Công ty Dịch vụ Mobifone KV2
6.     Công đoàn VNPT Hà Nội
7.     Công đoàn VNPT Hồ Chí Minh
8.     Công đoàn Tổng Công ty Hạ tầng mạng
9.     Công đoàn VNPT Nghệ An
10.   Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông
11.   Công đoàn Bưu điện TPHCM
12.   Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An
13.   Công đoàn Bưu điện tỉnh Đồng Nai
14.   Công đoàn Bưu điện tp Hải Phòng
15.   Công đoàn Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện
16.   Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top