Thành phố Bắc Ninh: 100% UBND cấp xã/phường tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành

Thứ hai, 21/09/2020 15:15

Trong năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc gửi nhận văn bản điên tử liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-Tg ngày 17/7/2018; đến nay 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh được hoàn toàn dưới dạng điện tử; 19/19 UBND cấp xã/phường của TP.Bắc Ninh đã thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh.

20200921-l7.jpg

Lãnh đạo UBND phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh ký số văn bản điện tử thay cho việc ký số văn bản giấy

Đối với cấp xã việc triển khai thực hiện còn chậm do có nhiều khó khăn như: thiếu cơ sở vật chất, nhân lực có trình độ công nghệ thông tin… đến nay, toàn tỉnh có 4/8 đơn vị thực hiện gồm: TP.Bắc Ninh, huyện Lương Tài, huyện Gia Bình và huyện Thuận Thành. Trong đó, TP.Bắc Ninh là địa phương đầu tiên hoàn thành 100% với 19/19 UBND các xã/phường/thị trấn thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh.

Việc triển khai hiện tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy đến cấp xã đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ của chính quyền quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, loại bỏ dần việc xử lý công việc bằng hệ thống văn bản giấy. Đây chính là cơ sở quan trọng để hình thành nền kinh tế số, xã hội số, từ đó thúc đẩy mọi hoạt động được tiến hành nhanh, tiện lợi, chính xác, thông minh và minh bạch hơn.
Phòng CNTT (Sở TT&TT Bắc Ninh)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top