Thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam

Thứ ba, 21/09/2010 09:31

Theo Quyết định số 1720/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam được thành lập với 13 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Ủy ban.

img

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ, có Văn phòng thường trực giúp việc đặt tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Ngoài Chủ tịch Uỷ ban là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Quyết định cũng nêu: 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Các Ủy viên Ủy ban Vũ trụ Việt Nam gồm 1 đại diện Lãnh đạo của các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 3 nhà khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ. 

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành trong việc thực hiện Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020. 

Đồng thời Uỷ ban cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện Chiến lược cho từng thời kỳ; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện Chiến lược trên.

 Căn cứ yêu cầu thực tiễn, Thủ tướng cho phép Chủ tịch Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số tổ chức chuyên môn về lĩnh vực công nghệ vũ trụ để tư vấn cho Ủy ban.

Từ năm 2008, với việc phóng thành công vệ tinh viễn thông Vinasat-1, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình trong bản đồ vệ tinh của thế giới. Nếu không có gì thay đổi, quả vệ tinh thứ hai mang tên Vinasat-2 cũng sẽ được Việt Nam phóng lên vũ trụ vào năm sau, 2011.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top