Thành lập Trung tâm CNTT và truyền thông trực thuộc Sở TT&TT Tiền Giang

Thứ tư, 29/06/2011 16:20

Ngày 29/6/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang công bố thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

img

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thông tin và truyền thông. Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các ứng dụng và phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông; Thu thập xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, tiếp nhận, phát triển, thử nghiệm và chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thực hiện các chuyên đề, chuyên mục về công nghệ thông tin để tuyên truyền, phổ biến các thành tựu và kiến thức đến người dân; Quản trị hạ tầng; Sản xuất phần mềm tin học; thiết kế website; Thiết lập các kênh hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu; Đào tạo và liên kết đào tạo với các cơ sở theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định…

Ông Nguyễn Văn Yên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang.

Anh Thư
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top