Thành lập Tổ Công tác giúp việc cho Bộ trưởng Bộ TT&TT - Trưởng Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thứ sáu, 27/08/2021 11:40

Ngày 26/8/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BTTTT về việc thành lập Tổ Công tác giúp việc cho Bộ trưởng - Trưởng Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

20210531-pg2.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng  - Trưởng Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Theo Quyết định 1302, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn là Tổ Trưởng Tổ Công tác. Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT là Tổ Phó thường trực. Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục trưởng Cục Tin học hóa là Tổ Phó.

Các thành viên của Tổ Công tác gồm: Chánh Văn phòng Bộ TT&TT; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại; Cục trưởng Cục Viễn thông, Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Bộ trưởng; Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Phó Cục trưởng, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Tổ Công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo và hướng dẫn việc cung cấp thông tin đảm bảo thống nhất, kịp thời, chính xác; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Tổ Trưởng Tổ Công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể trình Bộ trưởng phê duyệt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tổ Công tác và theo dõi đôn đốc.

Các thành viên Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top