Thành lập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Thứ hai, 26/09/2011 10:18

Ngày 13/9/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định Thành lập cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở tách cổng thông tin điện tử trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Ninh thành đơn vị độc lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.

img

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ http://www.bacninh.gov.vn) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, là kênh thông tin chính thức của tỉnh Bắc Ninh trên Internet, là đầu mối cho các truy cập tới trang/cổng thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, là nơi cung cấp dịch vụ hành chính công  và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh.

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top