Thành lập Câu lạc bộ các nhà quản lý TT&TT

Thứ tư, 21/11/2018 08:00

Ngày 19/11/2018, tại Hà Nội, Câu lạc bộ các nhà quản lý TT&TT đã chính thức ra mắt dưới sự bảo trợ của Hội Truyền thông số Việt Nam.

Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp - Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam và ông Trần Đức Lai - Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT.
 
20181121-m01.jpg
Lễ ra mắt câu lạc bộ các nhà quản lý TT&TT. Ảnh: Trọng Đạt
 
CLB các nhà quản lý TT&TT là tổ chức cộng đồng của các nhà quản lý đã và đang làm việc trong lĩnh vực Thông tin & Truyền thông. CLB thực hiện việc đoàn kết, tập hợp các nhà quản lý TT&TT, không phân biệt dân tộc, tôn giáo để kết nối, giao lưu, gắn bó, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, góp phần vì sự phát triển ngành TT&TT của đất nước.
 
CLB được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quy định về hoạt động của Hội và Điều lệ CLB.
 
20181121-m02.jpg
Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, tân Chủ tịch CLB các nhà lãnh đạo TT&TT. Ảnh: Trọng Đạt
 
Tại buổi lễ ra mắt, các thành viên trong CLB đã bầu ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT làm Chủ tịch CLB. Ban Thư ký của CLB gồm lãnh đạo các Sở TT&TT Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tổng Biên tập Tạp chí TT&TT, Đại diện Văn phòng Bộ TT&TT, Trung tâm CNTT - Bộ Khoa học Công nghệ...
 
Phát biểu buổi lễ, ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, tân Chủ tịch CLB các nhà lãnh đạo TT&TT cho biết, CLB sẽ hoạt động theo phương châm “4T", bao gồm “Thông tin, Trí tuệ, Tin cậy và Tình nghĩa”. Bên cạnh đó, hoạt động của CLB gắn liền với vai trò của CNTT cùng với phương châm “Kết nối nhanh, Lan tỏa rộng và Hiểu biết nhiều”.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top