Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

Thứ sáu, 14/03/2014 18:52

Ngày 14/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Soái - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Đỗ Thanh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở và Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

img

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đã tán thành với các báo cáo được trình bày trước hội nghị, bao gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Sở; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ; báo cáo công khai tài chính của cơ quan; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Năm 2013, cơ quan Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2013 của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng đã được đẩy mạnh và tăng cường. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông ngày càng được tăng cường và đạt hiệu quả.

Tổ chức Công đoàn luôn tăng cường sự phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và tổ chức Công đoàn Sở trong việc ổn định tình hình đơn vị, tăng cường mối đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn Sở từng bước phát huy được vai trò đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức.

Trên cơ sở kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong năm 2013 nhiều tập thể, cá nhân trong Sở đã được các cấp khen thưởng. Tập thể Sở đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc năm 2013; Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Lễ Khởi công Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Thanh Hóa năm 2013. 89% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 28,26% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 75% tập thể phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 2 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc.

Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2014. Theo kế hoạch, Sở tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch nhà nước của tỉnh năm 2014. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan.

Các phòng chuyên môn phối hợp với tổ công đoàn động viên và  phát động các phong trào thi đua, tích cực tham gia các chương trình, đề án, dự án của Sở; Tham gia các hoạt động khoa học công nghệ, các đề tài khoa học. Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, chi tiết các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện. Tạo nhiều diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức tham gia, qua đó nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, trong tổ để tạo điều kiện phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu năm 2014 có  100% tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và có từ 02 đến 03 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc và tặng Bằng khen. Có từ 1 đến 2 sáng kiến, đề tài khoa học được áp dụng vào thực tiễn. Phấn đấu Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

 
Lê Kim - Sở TT&TT Thanh Hóa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top