Thanh Hóa: Tập huấn nghiệp vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ sáu, 09/04/2021 10:01

Sáng 9/4, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra CSHC năm 2021.

Tap-huan-DT-CSHC-Thanh-Hoa-01.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đồng chí là quản trị hệ thống cấp tỉnh, cấp huyện; giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện kê khai phiếu điều tra CSHC của các cơ quan cấp tỉnh, các đơn vị trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra CSHC cấp huyện đã được nghe đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) và Tổng cục Thống kê hướng dẫn cách sử dụng hệ thống phần mềm xử lý thông tin Điều tra CSHC năm 2021. Trong đó, tập trung vào các nhóm nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, mã đơn vị sử dụng ngân sách, loại hình tổ chức; thông tin về lao động, thu nhập của người lao động, thông tin về người đứng đầu cơ sở, lao động của cơ sở, thu nhập của người lao động năm 2020; kết quả thu, chi năm 2020; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của CSHC; thông tin về tài sản cố định, tinh giản biên chế.

Đối tượng điều tra bao gồm tất cả các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị điều tra sẽ được cấp tài khoản, mật khẩu để kê khai thông tin tại địa chỉ https://hc2021.moha.gov.vn.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nắm vững nghiệp vụ, điền thông tin đầy đủ, chính xác vào phần mềm xử lý thông tin điều tra CSHC.

Tap-huan-DT-CSHC-Thanh-Hoa-03.jpg

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Điều tra CSHC năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước để thu thập thông tin cơ bản về số CSHC, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các CSHC; kết quả thu chi của CSHC. Qua đó, phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính; bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu khác; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về CSHC cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top