Thanh Hóa tăng cường công tác thông tin, truyền thông và đối ngoại giai đoạn 2022 - 2030

Thứ tư, 31/08/2022 06:20

Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2030.

e83d33605cda8d3dz3524054165581-f487aed4505e4c2b260707e3c417816a.jpg

Ảnh minh họa

Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2030, giữa Sở Thông tin và Truyền thông  và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng  tỉnh  được triển khai, thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm giúp cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, biển, đảo, đặc biệt là cán bộ, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới các nước bạn hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong giai đoạn 2022 - 2030, hai đơn vị đã thống nhất tập trung thực hiện các nôi dung trọng tâm đó là: Tổ chức thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo trên các phương tiện truyền thông, internet và mạng xã hội; trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đẩy mạnh và nâng cao năng lực công tác thông tin truyền thông, thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo theo Quyết định 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/8/2020; tăng cường thông tin đối ngoại, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hai bên biên giới Việt- Lào về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước bạn Lào tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nước bạn hiểu rõ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta, các phong tục, tập quán, văn hóa, nghệ thuật truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà 2 đơn vị đã đạt được trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2020. Chương trình phối hợp công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại giai đoạn 2022 - 2030 là sự kiện thể hiện sự kết nối giữa hai đơn vị ở mức cao hơn trước đây, vì vậy Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Kịp thời, chủ động trong đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch, quan điểm sai trái, xuyên tác đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về tình hình trong nước; về đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế.

Bám sát tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán ở địa phương, đơn vị, xác định nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại cho phù hợp; đổi mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại; quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại các đồn Biên phòng, các khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia, lối mở biên giới và tại các cảng biển; phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới...

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền  để Nhân dân khu vực biên giới hiểu rõ về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt để nhân dân thấy được vai trò và trách nhiệm của mình đối với chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hiểu rõ chủ trương xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh.

Các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo, chủ động xây dựng các kế hoạch truyền thông với các giải pháp linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới./.

Nguyễn Hiền - Sở TTTT Thanh Hóa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top