Thanh Hóa: Nỗ lực hoàn thành giai đoạn 1 tổng điều tra kinh tế năm 2021 trước ngày 30/5

Thứ sáu, 02/04/2021 14:24

Để hoàn thành giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra trước ngày 30/5/2021, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tại các địa phương.

20210325-l3.jpg

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thanh Hóa, đến 10 giờ ngày 1/4, toàn tỉnh Thanh Hóa có 320/17.467 doanh nghiệp hoàn thành việc kê khai phiếu điều tra, đạt 1,8% và 312 doanh nghiệp đang kê khai phiếu; 1618/2324 đơn vị sự nghiệp hoàn tất việc kê khai phiếu điều tra, đạt 70,0% và 413 đơn vị đang kê khai phiếu; 175/275 đơn vị hiệp hội hoàn tất việc kê khai phiếu điều tra, đạt 62,0% và 34 đơn vị đang kê khai phiếu.

Theo Phương án đề ra, ở giai đoạn 1 từ ngày 1/3 đến 30/4 hoàn tất việc kê khai phiếu điều tra các đơn vị sự nghiệp và hiệp hội; các doanh nghiệp thực hiện điều tra từ ngày 1/3 đến 30/5/2021.

Như vậy, việc điều tra khối đơn vị sự nghiệp và hiệp hội cơ bản bảo đảm thời gian điều tra theo kế hoạch. Khối doanh nghiệp tiến độ chậm chủ yếu do các doanh nghiệp chưa hoàn tất báo cáo tài chính năm, cùng với nhiều đơn vị mới thành lập chưa tiếp cận được phương pháp điều tra mới, chưa hiểu cách thức kê khai phiếu điện tử làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Để hoàn thành giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra trước ngày 30/5/2021, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tại các địa phương.

Ban chỉ đạo kêu gọi các đơn vị trong diện điều tra chủ động phối hợp truy cập vào hệ thống website:thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn và hcsn.gso.gov.vn để khai báo, cung cấp thông tin, bảo đảm cho cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 với các số liệu điều tra chính xác sẽ phục vụ tốt cho sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong những năm tiếp theo.

 

https://thuonghieucongluan.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top