Thanh Hóa: Hội nghị Tổng kết công tác Báo chí - Xuất bản năm 2010

Thứ ba, 04/01/2011 13:37

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Báo chí - Xuất bản năm 2010. Tham dự có đồng chí: Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo cùng các cơ quan báo chí địa phương và các văn phòng, cơ quan đại diện và phóng viên thường trú báo chí tại Thanh Hoá.

img

Năm 2010, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của địa phương, các Cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đã có nhiều đổi mới về chất lượng, về nội dung, về hình thức, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến thiện, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo tôn chỉ, mục đích của tờ báo, vừa là diễn đàn của nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương. Các cơ quan báo chí đã kịp thời phát hiện, biểu dương các gương người tốt việc tốt, tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, phản ánh cuộc sống hàng ngày mà còn thông tin nhanh nhạy tình hình trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân góp phần nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết pháp luật của nhân dân.

Trong chỉ đạo và quản lý báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng đã tăng cường tổ chức quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về báo chí và quản lý hoạt động báo chí, duy trì hội nghị giao ban báo chí –  xuất bản định kỳ vào ngày 25 hàng tháng;  tổ chức kiểm tra các cơ quan báo chí  theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 quy định quản lý nội dung thông tin của Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;  tham mưu quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TT&TT, Hội Nhà báo trong việc quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 55/QD –TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét; Xây dựng quy định cung cấp thông tin cho báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...; Tham mưu hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí, xuất bản trong năm 2010. Đồng thời nhấn mạnh năm 2011, các cơ quan báo chí, xuất bản cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI,...

Cũng tại hội nghị, 7 tập thể, gồm các cơ quan báo chí địa phương và văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, đóng trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, báo chí năm 2010.

Lương Hiền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top