Thanh Hóa: Đánh giá công tác truyền thanh năm 2014

Thứ hai, 08/12/2014 21:06

Ngày 05/12/2014 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác truyền thanh năm 2014.

img

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị 

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đình Minh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Huy Hoàng – Phó Giám đốc đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; lãnh đạo Sở TT&TT; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình, Trưởng phòng Văn hóa thông tin UBND các huyện, thị trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Sở TT&TT thông qua báo cáo đánh giá về hoạt động Đài truyền thanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Trong năm 2014, hoạt động Truyền thanh trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, công tác quản lý Nhà nước được Sở, ngành và địa phương quan tâm. Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thông tin kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền đầy đủ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đài Truyền thanh, truyền hình các huyện đã  tổ chức và duy trì tốt việc sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, thực hiện tốt việc tiếp sóng chương trình của Đài Trung ương và Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. Nội dung chương trình được phản ánh phong phú, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh,  phản ánh kịp thời những ý kiến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong các chương trình truyền thanh, truyền hình chú trọng quan tâm đưa những nhân tố tích cực, gương người tốt việc tốt, phong trào tích cực tham gia mặt trận phòng chống hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác, phê phán các quan điểm sai trái… phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại Đảng các cấp đã đề ra.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2014, nhằm phát triển hơn nữa hoạt động phát thanh – truyền hình trên địa bàn; hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động năm 2015: Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động truyền thanh cơ sở; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bằng việc mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cấp huyện, cấp xã về xây dựng chương trình truyền thanh cơ sở và biên tập, viết tin bài cho cán bộ truyền thanh cơ sở; tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; Triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn ... của tỉnh của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền về những vấn đề: Tăng mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách Đài truyền thanh cấp xã;  hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và chế độ độc hại đối với những người làm công tác truyền thanh cơ sở theo thông tư 08/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định trong tổ chức, hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã, quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Sở TT&TT Thanh Hóa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top