Thanh Hóa: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan nhà nước

Thứ năm, 16/07/2015 13:01

Trong các ngày từ 08/7 đến 14/7/2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hóa đã phối hợp với Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về an toàn thông tin dành cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách CNTT và cán bộ kỹ thuật của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến dự khai mạc lớp học có ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin; ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa.

img
Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin truyền đạt tại lớp học
Chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho lãnh đạo phụ trách, cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tổ chức theo hai lớp. Lớp thứ nhất dành cho cán bộ kỹ thuật làm công tác quản trị mạng tại các cơ quan. Lớp thứ hai dành cho các cán bộ lãnh đạo cấp phòng phụ trách về CNTT tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Chương trình bồi dưỡng cho các lớp, được Cục An toàn thông tin biên soạn theo các quy định tại Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” và theo Thông tư 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015 của Bộ TT&TT, quy định chuẩn kỹ năng nhân lực CNTT chuyên nghiệp (Chuẩn kỹ năng an toàn thông tin).

Tại lớp thứ nhất, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin đã truyền đạt các chuyên đề: Kiến thức cơ bản và vai trò, tầm quan trọng của an toàn thông tin; các nguy cơ mất mát dữ liệu, lộ bí mật trong các hệ thống CNTT của cơ quan nhà nước; Bảo đảm an toàn đối với hạ tầng mạng, hệ điều hành, ứng dụng web, thư điện tử, các giao dịch điện tử; Phòng, chống phần mềm độc hại; Quản lý, đánh giá an toàn thông tin ...

Tại lớp thứ hai, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin đã trực tiếp truyền đạt cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng phụ trách CNTT, các chuyên đề: Chiến lược, phương thức, quy chế, quy trình bảo đảm an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước;  Không gian mạng và các nguy cơ, thách thức mới; Hệ thống các văn bản pháp luật đối với an toàn thông tin; vai trò của cán bộ quản lý trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Triển khai các biện pháp bảo vệ, phát hiện, xử ý, khắc phục sự cố về an toàn thông tin trong hệ thống CNTT của cơ quan nhà nước....

Các lớp bồi dưỡng về an toàn thông tin đã giúp nâng cao nhận thức; bồi dưỡng năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo phụ trách, cán bộ chuyên trách về CNTT; đáp ứng yêu cầu về công tác tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan về đảm bảo an toàn thông tin; nâng cao kỹ năng vận hành, khai thác và xử lý hệ thống CNTT khi có sự cố về an toàn thông tin, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của tỉnh trong thời gian tới.
 
Sở TT&TT Thanh Hóa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top