Thanh Hóa: 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai chữ ký số chuyên dùng

Thứ sáu, 31/10/2014 09:15

Ngày 29/10/2014, tại Trung tâm Hội nghị 25B tỉnh Thanh Hoá, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp cùng với Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, tổ chức hội nghị triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự Hội nghị gồm đại diện Lãnh đạo và Chánh/Phó Văn phòng của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

img

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Thời gian qua, việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trở thành công cụ đắc lực giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thúc đẩy công cuộc đổi mới, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ và  trang thông tin điện tử cho từng cơ quan. Hơn 80% văn bản đã được các cơ quan nhà nước trao đổi qua hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; nhiều ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân được tiếp nhận qua hộp thư công vụ của tỉnh; nhiều công việc đột xuất, khẩn cấp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được gửi đến các đơn vị qua hộp thư công vụ của các Sở, ban, ngành, các huyện.  

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg  và Chỉ thị số 15/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tăng cường, đẩy mạnh việc sử dụng, trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/4/2014 về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015. Mục tiêu ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng là nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước của tỉnh tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Năm 2014, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp Chứng thư số cơ quan. Đồng thời, có 9 cơ quan sẽ thực hiện thí điểm việc cấp Chứng thư số cá nhân cho các đối tượng là Lãnh đạo cơ quan và Chánh, Phó Văn phòng của cơ quan. Năm 2015 sẽ tiến hành cấp Chứng thư số cá nhân cho 39 cơ quan còn lại trong khối Cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của Thanh Hóa. Sau năm 2015, trên cơ sở tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng chữ ký số, sẽ  tiếp tục triển khai chữ ký số chuyên dùng giai đoạn tiếp theo trên quy mô lớn (triển khai đến các xã, phường, thị trấn), đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số vào dịch vụ công trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe  giới thiệu tổng quan về ứng dụng chữ ký số, hướng dẫn sử dụng trên một số ứng dụng cơ bản; Kinh nghiệm triển khai ứng dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu chính phủ cho các tỉnh, thành phố đã tổ chức thực hiện; Kế hoạch của Sở TT&TT về triển khai ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan Nhà nước trong giai đoạn 2014 – 2015 trên cơ sở tổ chức thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng bảo đảm an toàn, bảo mật, được xác thực và có giá trị pháp lý, thì việc sử dụng chữ ký số là rất cần thiết và quan trọng, đặc biệt là đối với công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức cần có sự nhận thức thống nhất việc ứng dụng chữ ký số là xu thế tất yếu, coi ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm và gắn kết chặt chẽ với việc cải cách hành chính trong thời gian tới. Với tinh thần đó, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu: Lãnh đạo các đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lĩnh hội các nội dung được truyền đạt và về tổ chức truyền đạt lại cho cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị mình; quán triệt việc triển khai chữ ký số tại cơ quan trong thời gian tới do Sở TT&TT chủ trì để đạt hiệu quả cao nhất.

Trước đó, ngày 17/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 3457/QĐ-UBND Ủy quyền cho Giám đốc Sở TT&TT trách nhiệm quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Theo kế hoạch của Sở TT&TT, trong 02 tháng cuối năm, Sở sẽ tổ chức bàn giao thiết bị Token, phần mềm và hướng dẫn sử dụng trực tiếp cho các đơn vị tiếp nhận để đưa vào sử dụng chữ ký số.   

 
Hà Anh - Sở TT&TT Thanh Hóa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top