Tháng 2 năm 2012 sẽ đối thoại với doanh nghiệp về

Thứ ba, 03/04/2012 15:01

Sáng 06/01/2012, tại Hà Nội, lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức.

img
 
Tại Hội nghị, nhiều vấn đề về viễn thông công ích được các đại biểu đặt ra như: tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam trong bối cảnh mới; mức kinh phí hàng năm mà doanh nghiệp phải đóng góp, mức hỗ trợ mà doanh nghiệp nhận lại từ Quỹ để thực hiện Chương trình, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đóng góp của doanh nghiệp viễn thông không kể lớn hay nhỏ, trong nước hay ngoài nước. Một số đại biểu từ các Sở TT&TT mong muốn Chương trình Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 sớm được triển khai đồng thời có hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhằm tháo gỡ những khó khăn cho Sở để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thanh quyết toán Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010…
 
img
 
Đến năm 2010, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã kết thúc (gọi tắt là Chương trình 74). Sau năm năm thực hiện, Chương trình đã tạo điều kiện cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin để phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; đồng thời các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước được thông tin nhanh chóng đến chính quyền địa phương, người dân; góp phần đảm bảo an ninh chính trị. Nhiều chỉ tiêu của Chương trình được hoàn thành. Đáng chú ý là mật độ điện thoại ở các địa phương thuộc vùng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đạt khoảng 16 máy/100 dân, vượt xa mục tiêu đề ra của chương trình là 5 máy/100 dân, 40% số hộ trong vùng công ích có điện thoại cố định, 97% số xã có điểm truy nhập điện thoại công cộng…Để tiếp tục thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và phổ cập dịch vụ viễn thông công ích tại vùng đặc biệt khó khăn, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cùng Bộ TT&TT và các Bộ, ngành có liên quan tích cực tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 và đang triển khai sửa đổi, bổ sung Quyết định 191/2004/QĐ-TTg nhằm đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của Quỹ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mới, bối cảnh mới.
 
Cũng trong năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT chuyên đề báo cáo đánh giá khái quát Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; thực hiện công tác quyết toán và xây dựng kế hoạch đấu thầu kiểm toán kết quả thực hiện chương trình; tích cực làm việc với lãnh đạo các Sở, các doanh nghiệp để chỉ đạo, quán triệt và thống nhất thực hiện, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình 74. Hiện, Quỹ đang tích cực cùng Bộ TT&TT và Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để có hướng dẫn cụ thể thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015.
 
Đồng chí Nguyễn Bắc Son- Bộ trưởng Bộ TT&TT khẳng định: năm 2012 ngành TT&TT sẽ tập trung trí tuệ, sức lực để phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc xây dựng các cơ chế, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015; tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; Bổ sung sửa đổi Quyết định 191/2004/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong tháng 2/2012, Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT chuẩn bị các phương án để đối thoại, thảo luận với các doanh nghiệp viễn thông chủ chốt để kịp thời xử lý những vướng mắc về chính sách viễn thông công ích cũng như các vấn đề khác.
Thái Phượng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top