Thái Nguyên tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Thứ sáu, 18/06/2021 10:49

Ngày 17-6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho gần 100 điều tra viên và thành viên Ban Chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính của huyện Phú Bình .

Thai-Nguyen-tap-huan-GD2.jpg

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho gần 100 điều tra viên và thành viên Ban Chỉ đạo cuộc

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính của huyện Phú Bình

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước. Tại tỉnh Thái Nguyên, cuộc Tổng điều tra đã hoàn thành giai đoạn 1 (từ ngày 1-3 đến ngày 31-5) đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra sẽ tiếp tục được triển khai từ ngày 1-7 tới. Đối tượng điều tra của giai đoạn này là các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thu thập những thông tin cơ bản trên lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Để việc thu thập thông tin, số liệu được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác, đảm bảo thành công cho cuộc Tổng điều tra, tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu, phổ biến một số thông tin nghiệp vụ về: Phương án Tổng điều tra kinh tế, đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra, phiếu điều tra, phương pháp thu thập thông tin; nhiệm vụ của điều tra viên; nhận diện đơn vị điều tra; hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm phục vụ chương trình điều tra… 

Theo kế hoạch, từ ngày 17-6 đến hết ngày 25-6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tất cả điều tra viên và thành viên Ban Chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các huyện, thành, thị trong tỉnh.

 

Nguồn: baothainguyen.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top