Thái Bình: Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cơ sở dữ liệu đánh giá kinh tế của tỉnh

Thứ năm, 30/09/2021 10:29

Sau 4 tháng triển khai thực hiện với 2 giai đoạn gồm điều tra đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội (giai đoạn 1) và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo (giai đoạn 2), đến nay, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh đã cơ bản hoàn tất, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh và phục vụ tốt công tác quy hoạch định hướng cho các năm tiếp theo.

Thai-Binh-30-9-2021.jpg

Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ kinh doanh phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra sẽ kết thúc vào ngày 30/7/2021 và công tác nghiệm thu sẽ được hoàn tất trước ngày 10/9. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã được Tổng cục Thống kê lùi thời hạn hoàn thành đến hết ngày 31/9/2021. 

Đồng chí Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Một trong những lợi thế lớn nhất trong quá trình thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đó là tỉnh luôn kiểm soát tốt dịch Covid-19 nên không làm ảnh hưởng đến tiến độ của cuộc điều tra, đặc biệt là giai đoạn 2 được bắt đầu từ ngày 1/7/2021 khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Cùng với đó, cuộc tổng điều tra cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các huyện, thành phố và sự chủ động thực hiện nhiệm vụ của hơn 600 điều tra viên được lựa chọn từ các xã, phường, thị trấn.

Là địa bàn trung tâm,  có số lượng doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể lớn, thường xuyên biến động nên để cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 bảo đảm chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất, Chi cục Thống kê thành phố Thái Bình đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên. 

Bà Bùi Thị Đĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố cho biết: Do việc điều tra, thu thập thông tin được thực hiện bằng hình thức điện tử, các nội dung điều tra được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy nên trong quá trình tuyển chọn điều tra viên, Chi cục ưu tiên lựa chọn điều tra viên có kinh nghiệm, có khả năng sử dụng thành thạo máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Chính vì thế, trong tổng số 25 điều tra viên giai đoạn 1, 89 điều tra viên giai đoạn 2 do Chi cục lựa chọn đa số có độ tuổi từ 30 - 40 và có trình độ từ trung cấp trở lên. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong quá trình thu thập thông tin Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố và các xã, phường chỉ đạo lực lượng điều tra viên thực hiện đúng khuyến cáo “5K”, đồng thời không thực hiện điều tra vào các giờ cao điểm. Đến ngày 27/7/2021, thành phố đã hoàn thành khâu thu thập thông tin giai đoạn 2 (trước thời hạn 3 ngày) với tổng số 18.071 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 94 cơ sở tôn giáo; từ ngày 12 - 17/8/2021 hoàn thành công tác nghiệm thu cấp xã, phường và ngày 6/9 hoàn thành nghiệm thu cấp thành phố.

Để nâng cao hiệu quả công tác tổng điều tra, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp đã tổ chức 9 lớp tập huấn trong giai đoạn 1 với tổng số 176 lượt điều tra viên tham gia và 16 lớp tập huấn trong giai đoạn 2 với 1.079 lượt điều tra viên tham gia. Cùng với đó, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp cũng quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó phát hiện kịp thời những lỗi sai; thông báo đến từng điều tra viên kiểm tra, xác minh và sửa chữa kịp thời; đồng thời, theo dõi, trợ giúp nghiệp vụ, hướng dẫn điều tra viên hoàn thành và làm sạch phiếu điều tra. 

Đến hết ngày 30/5, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh đã hoàn thành khâu thu thập thông tin của giai đoạn 1 với tổng số 6.297 doanh nghiệp, đạt 97,07%; 943 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, đạt 100%. Đến hết ngày 30/7, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh đã hoàn thành khâu thu thập thông tin của giai đoạn 2 với tổng số 119.660 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 2.482 cơ sở tôn giáo. Trên cơ sở những thông tin thu thập được, trong quá trình rà soát, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp tiếp tục yêu cầu các điều tra viên thực hiện quyết liệt, sâu sát, quyết tâm không bỏ sót đối tượng nào.

Đồng chí Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết thêm: Hiện tại, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm chất lượng thông tin thu thập. Dự kiến, việc nghiệm thu cấp tỉnh sẽ thực hiện vào cuối tháng 9/2021.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top