Tây Ninh: 100% nhân sự chuyên trách an toàn thông tin được đào tạo hàng năm

Chủ nhật, 05/12/2021 21:02

Trong kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Tây Ninh hướng đến những mục tiêu cụ thể như 100% nhân sự chuyên trách CNTT và an toàn thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

 Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 3639 về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng, góp phần triển khai đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, kinh tế số - xã hội số và Đô thị thông minh của tỉnh.

20211206-pg3.jpg

Theo Cổng thông tin điện tử tayninh.gov.vn đăng tải, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 hướng đến những mục tiêu cụ thể như 100% nhân sự chuyên trách CNTT và an toàn thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; 100% lãnh đạo các cấp được truyền thông các kiến thức về quản lý, nhận thức và tầm quan trọng của về an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, 100% thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng được đào tạo hằng năm, được bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, thường xuyên đào tạo, cập nhật về chuẩn hóa kỹ năng, kỹ thuật an toàn thông tin và nghiệp vụ an toàn thông tin nâng cao; 360 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã có sử dụng thiết bị CNTT khi làm việc được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin.

Tây Ninh sẽ có kế hoạch tập trung đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông ngắn hạn về an toàn thông tin theo hình thức tập trung hoặc trực tuyến cho các nhân sự tại cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; chuẩn hóa kỹ năng an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn; đào tạo an toàn thông tin theo cơ chế xã hội hóa; truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top