Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin, truyền thông

Thứ ba, 13/06/2023 23:51

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4324/VPCP-KSTT ngày 13/6 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

20230614-m10.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 50/BC-BTTTT ngày 25/5/2023 về công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 5/2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06)”; Tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023.

Các đơn vị chỉ đạo, tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả bảo đảm khắc phục tình trạng “cát cứ thông tin”, “co cụm dữ liệu”.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cũng chỉ đạo tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dịch vụ công cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ tại Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2023, nhất là các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Cụ thể, về lĩnh vực chuyển đổi số, an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy định chi tiết của Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) để triển khai ngay sau khi Luật này được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành; Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian hoàn thành trước tháng 9 năm 2023;

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Xây dựng Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hoàn hiện Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cập nhật, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023; Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ về Khu Công nghệ thông tin tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4114/VPCP-KSTT ngày 6/6/2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035 được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 6/1/2023; hoàn thiện Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 8/2023.

Ngoài ra Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Nền tảng Hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương; Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022.

Phó Thủ tướng yêu cầu tổng kết về việc thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 3/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện trong tháng 6/2023.

Về lĩnh vực viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung, hồ sơ phục vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Viễn thông trong tháng 6/2023; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng “Sim rác”, một thuê bao di động đăng ký nhiều Sim (10 Sim trở lên); Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá việc phát triển hạ tầng viễn thông tại các địa phương.

Về lĩnh vực báo chí, xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương triển khai Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Huyền Thanh (tuoitrethudo.com.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top