Tập trung đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012- 2015

Thứ sáu, 13/09/2013 10:28

Sáng ngày 11/9/2013, tại TP.HCM, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015.

img

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa tham dự và chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Ông Dương Đức Lân, Tổng Cục Dạy nghề; Lãnh đạo Cục Việc làm, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, lãnh đạo một số đơn vị trong Bộ; đại diện lãnh đạo các Sở LĐTBXH của  31 tỉnh thành khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa cho biết: Chương trình Mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê quyệt theo Quyết định số 1201/QĐ – TTg. Thực hiện Quyết định của Chính phủ, liên Bộ Tài Chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông Tư số 102/2013/TTLT – BTC- BLĐTBXH về quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình MTQG về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1672/QĐ- LĐTBXH về việc quản lý, thực hiện Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012- 2015.
 
Thứ trưởng nhấn mạnh: Tiếp theo hội nghị tại Hải Phòng, Hội nghị lần này nhằm hướng dẫn cho đại biểu phía Nam về các nội dung của Thông Tư số 102/2013/TTLT – BTC- BLĐTBXH và hướng dẫn thực hiện các Dự án thuộc Chương trình MTQG về việc làm và dạy nghề. Nội dung rất quan trọng tại Hội nghị là lắng nghe ý kiến của đại diện các Sở về quá trình triển khai thực tế Chương trình MTQG về việc làm và dạy nghề trong những năm qua có gì khó khăn, vướng mắc để Bộ tiếp tục điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Vũ Hải Yến, đại diện Vụ Hành chính - Sự nghiệp Bộ Tài chính trình bày Thông Tư số 102/2013/TTLT – BTC- BLĐTBXH về quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình MTQG về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015 với phạm vi áp dụng là 4 Dự án về Đổi mới và phát triển dạy nghề; Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ phát triển thị trường lao động và Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình.
 
Ông Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Khương Nhàn Theo Ông Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH, các ngành, các địa phương phải xây dựng được chiến lược phát triển dạy nghề theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, các trường được lựa chọn các nghề trọng điểm để đầu tư sâu và chuyên môn hóa hơn. Từ đó, xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.
 
Dự án sẽ tiếp nhận và chuyển giao 34 bộ giáo trình của 34 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và khu vực ASEAN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 371/QĐ-TTg. Đào tạo thí điểm cho 2.750 học sinh, sinh viên. Ban hành chương trình và giáo trình của 130 nghề trọng điểm cấp quốc gia. Đào tạo và bồi dưỡng cho 3.000 đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, đồng thời cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 200.000 giáo viên dạy nghề và người lao động…
 
Đồng thời, trong quá trình thực hiện dự án, Tổng cục Dạy nghề sẽ cùng với các cơ quan, ban ngành đánh giá, rà soát lại danh mục nghề trọng điểm ở từng cấp độ của các cơ sở dạy nghề để đưa ra các giải pháp đầu tư thích hợp cho các cơ sở, trường dạy nghề trong thời gian tới. Tiếp tục tăng đầu tư đối với những cơ sở có kinh nghiệm, thế mạnh đào tạo và tạm dừng đầu tư với những cơ sở kém hiệu quả trong hoạt động đào tạo, giảng dạy nghề.
 
Do đó, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án dạy nghề thuộc Chương trình MTQG, các đơn vị thụ hưởng kinh phí của Dự án cần tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng kinh phí được phân bổ. Nếu chỗ nào sử dụng không hiệu quả đề nghị chuyển cho đơn vị khác. Việc đầu tư, mua sắm thiết bị của các trường dạy nghề phải lựa chọn đối tác có năng lực tốt, có uy tín để đảm bảo hiệu quả đầu tư.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe ông Trương Anh Dũng, Giám đốc Ban quản lý các Dự án dạy nghề vốn CTMTQG, Tổng cục Dạy nghề trình bày hướng dẫn mục tiêu, nhiệm vụ và phương thức tổ chức thực hiện Dự án Đổi mới và Phát triển dạy nghề và Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
 
Dự án Đổi mới và Phát triển dạy nghề có mục tiêu là từng bước tạo đột phá về chất lượng dạy nghề, hỗ trợ phát triển khoảng 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, hình thành 26 trường chất lượng cao góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015. Mức kinh phí thực hiện Dự án là 18.946 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương là 8.986 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 9.960 tỷ đồng.

 Toàn cảnh Hội nghịBên cạnh đó, nhiều nội dung của Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Dự án Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Dự án Hỗ trợ phát triển thị trường lao động – vay vốn tạo việc làm từ quỹ Quốc gia việc làm, Dự án Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình việc làm – dạy nghề và Hướng dẫn xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Dự án thuộc Chương trình MTQG về việc làm và dạy nghề cũng được các đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG về việc làm và dạy nghề. 
 
Hội thảo cũng được nghe bài tham luận Cục Quản lý Lao động Ngoài nước hướng dẫn thực hiện Dự án Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Cục Việc làm hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động; Dự án Vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm; hướng dẫn nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Việc làm – dạy nghề./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top