Tập huấn về thông tin đối ngoại

Thứ tư, 05/06/2013 09:32

Hội nghị tập huấn về thông tin đối ngoại nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại có căn cứ vận dụng để thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ của mình; đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan làm công tác thông tin đối ngoại cũng như chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay.

img
Ngày 4/6 tại Thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động của Chính phủ về thông  tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của địa phương các tỉnh thành phố miền Trung, Tây Nguyên.
 
Ông Phạm Văn Linh,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng thời là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, cho biết thông tin đối ngoại là bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng và đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
 
Thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, làm cho thế giới hiểu được nền văn hóa, bản sắc dân tộc, sự đổi mới của Việt Nam.
 
Trong thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại sẽ tập trung chủ yếu vào 4 nội dung: quảng bá hình ảnh, tiềm năng của đất nước, thông tin để bạn bè quốc tế hiểu chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước; giới thiệu thành tựu của Việt Nam; thông tin, tuyên truyền hướng tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài; đấu tranh, phản bác các quan điểm chống phá, sai trái của các thế lực thù địch.
 
Về vấn đề Biển Đông, hiện nay, Việt Nam thực hiện 4 công khai hóa, gồm: công khai chứng cứ pháp lý đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; công khai các hành động vi phạm về chủ quyền; công khai việc làm của Việt Nam để bảo vệ chủ quyền và công khai sự ủng hộ của dư luận quốc tế về lập trường chính nghĩa của Việt Nam.
 
Tại Hội nghị, ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) báo cáo về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2014 và những vấn đề đặt ra đối với địa phương.
 
Lưu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top