Tập huấn tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Thứ năm, 07/07/2016 10:14

Ngày 7/7, tại tỉnh Gia Lai, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị "Tập huấn về nội dung, kỹ năng biên tập, viết tin, bài tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, năm 2016".

Ông Đoàn Công Huynh phát biểu khai mạc hội nghị
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) cho rằng, công tác tập huấn tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là những cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.
 
Công tác tập huấn tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
 
Tại Hội nghị, ông Đoàn Công Huynh đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII. Nắm vững mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Hiểu đúng những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong Văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch… Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
 
Đồng thời, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Khắc phục bệnh hình thức, tập huấn qua loa cho xong.
 
Đồng thời, phải đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng học tập phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của học viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.
 
Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền.
 
Cũng theo ông Đoàn Công Huynh muốn tuyên truyền tốt ngoài việc nắm vững các nội dung tuyên truyền nêu trên, cần phải có thêm những kỹ năng tuyên truyền tốt, cụ thể là đối với hệ thống Đài truyền thanh – truyền hình phải nắm kỹ năng biên tập, soạn thảo tin bài phục vụ công tác tuyên truyền chính trị.
 
Hội nghị tập huấn có sự tham gia và trực tiếp truyền đạt là những Giáo sư, Tiến sĩ và những báo cáo viên dày kinh nghiệm giảng dạy. Thông qua lớp tập huấn sẽ trang bị kỹ năng biên tập tin, bài cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; kỹ năng tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020.
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top