Tập huấn tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ năm, 07/09/2017 11:35

Ngày 07/9/2017, tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Sở TT&TT cấp tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện và cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã của tỉnh Quảng Bình. Tham dự và phát biểu tại Hội nghị có ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; đại diện lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình.

20170907-l100.jpg
Ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở nhấn mạnh: Việt Nam là một quốc gia biển, với tỉ lệ một phần đất hơn ba phần biển, với bờ biển dài trên 3260 km, đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia biển, các quốc đảo và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số nước ta sinh sống tại các tỉnh, thành phố ven biển. Vùng biển nước ta có trên 3000 đảo lớn nhỏ, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nước ta có diện tích biển trên 1 triệu km2, gấp hơn 3 lần diện tích đất liền. Biển, đảo, thềm lục địa có vị trí chiến lược quan trọng đối với quốc phòng, an ninh và sự phát triển phồn vinh của đất nước.
 
Vùng biển Việt Nam nằm trên con đường hàng hải huyết mạch của thế giới. Biển Việt Nam có tính đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên biển và tiềm năng phát triển các lĩnh vực kinh tế biển, đảo. Vì thế, vươn ra biển, làm giàu từ biển là chủ trương chiến lược đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Do đó, chúng ta cần tăng cường hơn nữa khả năng quản lý, làm chủ, vươn ra biển để làm động lực thúc đẩy các vùng khác trong đất liền phát triển; tập trung huy động mọi tiềm năng và lợi thế của biển, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với an ninh, quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển và để ngư dân các địa phương yên tâm làm ăn, sinh sống trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
 
Biển, đảo có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, vì vậy, Ðảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.
 
Cũng theo ông Nguyễn Văn Tạo, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 
 
Để khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển cũng như đẩy mạnh công tác đấu tranh dư luận nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo, ngày 24/6/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT về Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Sau một loạt các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo  tổ chức trong năm 2016, ngày 31/3/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-BTTTT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa trong năm 2017.
 
Tại Hội nghị, các học viên được nghe PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày các chuyên đề: Chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội; hướng sự quan tâm của xã hội vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển khu vực biển, đảo; Biến đổi khí hậu, nước biển dâng; các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân ven biển và các giải pháp để người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, đảo.
 
Có thể nói, Chiến lược biển 2020 đã thể hiện tư tưởng chỉ đạo và ý chí chính trị của Đảng và Nhà nước ta đối với các vấn đề cực kỳ hệ trọng của đất nước - biển và hải đảo. Một vấn đề vừa rộng lớn, vừa phức tạp, vừa đòi hỏi tính bao quát toàn diện và một tầm nhìn dài hạn, cũng như những giải pháp mang tính đột phá đối với các vấn đề kinh tế, xã hội, quản lý, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, phát triển bền vững,...về biển và hải đảo của đất nước trong thời gian tới. Sự phát triển như vậy phải dựa trên thế mạnh, tính đặc thù và việc phát huy lợi thế của biển nước ta trong bối cảnh cụ thể của khu vực Biển Đông, cũng như việc bảo đảm lợi ích quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế về biển. Chiến lược biển 2020 đưa ra các định hướng phát triển kinh tế biển theo nguyên tắc: kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển vùng biển, ven biển, hải đảo gắn với phát triển vùng nội địa; bảo vệ môi trường, tranh thủ hợp tác quốc tế và giữ vững nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
 
Thực hiện Nghị quyết 09/2007/NQ-TW về Chiến lược biển 2020, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ từ năm 2007, tập trung vào việc từng bước hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách quản lý tổng hợp và thống nhất đối với biển và hải đảo. Cùng với việc thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Chính phủ đã chỉ đạo thành lập các Chi cục, Phòng quản lý biển, hảo đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ở 28 tỉnh, thành phố có biển. Để quản lý hiệu quả các hoạt động khai thác, sử dụng biển, đảo, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2009/NĐ-CP về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Luật Biển Việt Nam vừa được Quốc hội nước ta thông qua năm 2012, là luật cơ bản về biển, được xây dựng phù hợp với Công ước Luật biển 1982, bảo đảm tính nhất quán về vấn đề biên giới lãnh thổ, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, ban hành và thực thi các luật ngành và chuyên ngành ở nước ta trong thời gian tới. Theo đó, Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo đã được xây dựng theo cách tiếp cận quản lý tổng hợp để thống nhất quản lý nhà nước đối với biển và hải đảo và được thông qua năm 2015. Năm 2010, Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống 16 khu bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam và Quy hoạch phát triển hệ thống đảo Việt Nam đến năm 2020,…tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế biển nói chung, kinh tế đảo nói riêng, đặc biệt đối với nghề cá, du lịch sinh thái biển ở các vùng biển, hải đảo của đất nước.
 
Quan điểm như vậy cũng được cụ thể hóa trong đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Bên cạnh chủ trương đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình và tiếp tục khảng định chủ quyền các vùng biển và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội biển, hải đảo sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường năng lực quản lý vùng biển chủ quyền và thực thi quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong phạm vi các vùng biển và hải đảo quốc gia, tiến tới thực hiện quyền tham gia “hưởng lợi” ở các vùng biển quốc tế mà Công ước Luật biển 1982 cho phép.
 
Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới hiện nay, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đặt ra yêu cầu: “Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo,… bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững”.
 
Chủ trương và giải pháp lớn phát triển kinh tế-xã hội biển của Đảng và Nhà nước Việt Nam
 
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cho rằng: Xuất phát từ việc phân tích tiềm năng, lợi thế, các bài học thành công và những thách thức đối với phát triển kinh tế biển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và một Biển Đông còn tồn tại các tranh chấp biển kéo dài, Đảng ta đã đưa ra các quan điểm cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế biển nhằm đạt được mục tiêu: đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đó là: (1) Phát huy  sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời Tổ quốc; (2) Kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng trong quản lý vùng tời, bảo vệ biển, đảo; (3) Phát triển kinh tế biển phải gắn với quản lý vùng trời, bảo vệ biển, đảo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển; (4) Giải quyết các bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng hò bình, tôn trọng nhau, bình đẳng cùng có lợi… Đặc bệt, cần xây dựng một số tập đoàn kinh tế biển mạnh trong một số lĩnh vực có thể (dầu khí, khoáng sản biển, hàng hải, đóng tàu, khai thác và chế biến hải sản) làm lực lượng nòng cốt và tiên phong trong phát triển kinh tế biển, trong việc vươn khơi xa và từng bước hội nhập kinh tế đại dương.
 
Theo kế hoạch, Bộ TT&TT sẽ tổ chức 06 Hội nghị tập huấn tuyên truyền về biển, đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa ở 6 tỉnh ven biển gồm Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Bình, Bình Định, Tiền Giang và Bến Tre. Hôm nay, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa tại tỉnh Quảng Bình, là 1 trong 28 tỉnh, thành phố ven biển, có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển các ngành kinh tế biển như du lịch, dịch vụ biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản…/.
Đăng Quý
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top