Tập huấn quy trình nghiệm thu, bàn giao tài liệu của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cấp Trung ương

Thứ năm, 30/09/2021 10:04

Chiều ngày 28/9/2021, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Vụ Kế hoạch – Tài chính tổ chức buổi tập huấn quy trình nghiệm thu, bàn giao tài liệu của cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cấp Trung ương (BCĐ Trung ương) cho Tổ thường trực giúp việc BCĐ Trung ương, Quản trị hệ thống Trung ương và các công chức tham gia rà soát, làm sạch phiếu điều tra cơ sở hành chính. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Trung ương chủ trì buổi tập huấn.

z2802895667493-f964e0718ae311071d717f4706ed5d30.jpg

Quang cảnh buổi tập huấn

Mục đích của buổi tập huấn nhằm đánh giá công tác tổ chức triển khai thực hiện cuộc ĐTCSHC năm 2021 của BCĐ cấp được nghiệm thu; xác nhận đúng, đủ số lượng phiếu điều tra, đảm bảo không trùng, sót đơn vị điều tra, rà soát, đối chiếu với danh sách nền, đảm bảo khớp đúng với danh sách; bảo đảm chất lượng thông tin thu thập thông qua việc kiểm tra phiếu điều tra để phát hiện những sai sót, kịp thời khắc phục, bổ sung, hoàn thiện trước khi tiến hành tổng hợp chung kết quả điều tra.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính yêu cầu các đại biểu tham dự buổi tập huấn tập trung nghiên cứu, thảo luận để thực hiện đầy đủ, chính xác quy trình nghiệm thu, rà soát, làm sạch phiếu điều tra đã được ban hành tại Quyết định số 938/QĐ-BNV, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập qua điều tra được tốt nhất.

Kết quả ĐTCSHC được đánh giá toàn diện trên cơ sở báo cáo của BCĐ cấp được nghiệm thu về quá trình tổ chức triển khai, việc chấp hành phương án điều tra và các văn bản hướng dẫn, quy trình, kết quả kiểm tra số lượng, chất lượng phiếu điều tra biểu tổng hợp nhanh, các biên bản nghiệm thu với BCĐ cấp dưới của cấp được nghiệm thu, trong đó chất lượng phiếu điều tra là tiêu thức đánh giá quan trọng nhất. Kết quả nghiệm thu chất lượng phiếu điều tra dựa trên 02 tiêu chí: 1) Tỷ lệ phiếu đã hoàn thành so với danh sách nền; 2) Tỷ lệ phiếu có sai sót so với tổng số phiếu được kiểm tra.

Về rà soát, làm sạch danh sách nền và phiếu điều tra là hoạt động kiểm tra, rà soát của BCĐ Trung ương đối với 100% danh sách nền và số phiếu điều tra đã nghiệm thu của địa phương, bộ, cơ quan Trung ương theo quy trình thống nhất. Việc rà soát, làm sạch danh sách nền, Phiếu điều tra được tiến hành ngay sau khi nghiệm thu của BCĐ Trung ương đối với Ban Chỉ đạo cấp được nghiệm thu./.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top