Tập huấn Quản trị phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc tỉnh Bắc Giang

Thứ hai, 27/05/2019 10:11

Ngày 23/5/2019 vừa qua, tại Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tổ chức 02 lớp tập huấn Quản trị hệ thống phần mềm Quản lý văn bản (QLVB) và Điều hành công việc (ĐHCV) cho cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin và Văn thư các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

20190527-l1.jpg

Lớp cán bộ chuyên trách CNTT và Văn thư của UBND các huyện, thành phố

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT trực tiếp giới thiệu một số văn bản quy định mới của Chính phủ: Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức đồng thời hướng dẫn cán bộ tham dự tập huấn Quản trị hệ thống phần mềm, sử dụng chức năng gửi nhận văn bản điện tử thông qua mã định danh; phương thức tạo lập chữ ký số và ký số văn bản điện tử trực tiếp trên hệ thống phần mềm QLVB và ĐHCV theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ.

Qua tập huấn, các đại biểu đã nắm bắt và sử dụng được các tính năng quản trị chủ yếu của phần mềm như quản trị người dùng, quản trị danh mục, quản trị hệ thống, quản trị báo cáo, các quy trình xử lý, qua đó có thể chủ động quản trị hệ thống phần mềm của đơn vị mình như tạo thêm mới tài khoản, phân quyền, cấu hình gửi/nhận văn bản liên thông, tạo chữ ký số, gửi nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị thông qua mã định danh, khởi tạo và sử dụng hệ thống theo mô hình đa cấp.
 
Hệ thống phần mềm QLVB&ĐHCV hiện đã được Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang triển khai tới 100% các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và sẽ hoàn thành triển khai tới UBND huyện, thành phố trong tháng 5/2019, phần mềm mới đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kết nối liên thông 4 cấp giữa Văn phòng Chính phủ - UBND tỉnh - UBND huyện và UBND xã theo chỉ đạo của Chính phủ./.
 
Trương Hà (Sở TT&TT Bắc Giang)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top