Tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài, tuyên truyền về thông tin đối ngoại

Thứ sáu, 17/11/2017 15:24

Sáng ngày 17/11, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã tổ chức “Hội nghị tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài, tuyên truyền cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ văn hóa thông tin các tỉnh có đường biên giới với Lào - Khu vực miền Trung Tây Nguyên” cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức các Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phòng văn hóa - thông tin các thành phố, quận, huyện, các phóng viên, biên tập viên các báo, đài địa phương.

20171117-m31.jpg
 
Quang cảnh Hội nghị
 
Hội nghị có sự tham gia giảng dạy, trình bày của ông Trần Đức Lai – nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ và ông Đoàn Công Huynh – Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT.

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Đảng ta đã có chỉ đạo về công tác đối ngoại “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, trong đó kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập vì lợi ích quốc gia dân tộc, nhưng phải đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Để thực hiện các mục tiêu trên, việc tăng cường thông tin đối ngoại với các tỉnh biên giới trong tình hình mới mà trong đó nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân các tỉnh biên giới đặc biệt được chú trọng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này, vai trò của cán bộ, công chức, viên chức các Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phòng văn hóa - thông tin các thành phố, quận, huyện và vai trò của các phóng viên, biên tập viên các báo, đài địa phương là hết sức quan trọng, để góp phần đưa thông tin một cách đúng đắn, trung thực, khách quan và đúng đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước đến với mọi người dân.

Do vậy, Bộ TT&TT tổ chức “Hội nghị tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài, tuyên truyền cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ văn hóa thông tin các tỉnh có đường biên giới với Lào - Khu vực miền Trung Tây Nguyên” nhằm góp phần đưa thông tin một cách đúng đắn, trung thực, khách quan và đúng đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước đến với mọi người dân.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên đã được lắng nghe các báo cáo viên trình bày về các nội dung chính sách đối ngoại của Việt Nam, ngành thông tin và truyền thông với công tác thông tin đối ngoại cũng như kỹ năng, kinh nghiệm viết bài về công tác thông tin đối ngoại.

Cũng tại Hội nghị này, các báo cáo viên đã giải đáp nhiều câu hỏi, thắc mắc của các cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên về nội dung kỹ năng viết bài cũng như chính sách của nhà nước về công tác thông tin đối ngoại./.
 
Thu Trang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top