Tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2018 tại tỉnh Kon Tum

Thứ tư, 04/07/2018 10:24

Sáng ngày 4/7, tại TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2018 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

20180704-l3.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tới dự Hội nghị, về phía Bộ TT&TT có ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; bà Lê Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; bà Trần Phạm Diệu Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên; đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía tỉnh Kon Tum có ông Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông A Đôi, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Kon Tum; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành thuộc tỉnh và gần 200 các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Sở TT&TT cấp tỉnh, Phòng VH&TT và Đài Truyền thanh cấp huyện thuộc 18 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở, bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng nhấn mạnh: Thông tin cơ sở là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Trong thời gian qua, thông tin cơ sở được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; bảo đảm quyền được thông tin của người dân và thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia tích cực đấu tranh phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, thông tin cơ sở có vai trò quan trọng trong việc phổ biến chính sách, pháp luật, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.

20180704-l5.jpg

Bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội, người dân có điều kiện được tiếp cận, hưởng thụ thông tin qua nhiều hình thức, phương thức khác nhau - một “xã hội thông tin” tác động nhiều chiều tới đời sống xã hội, con người, cả tác động tích cực và tác động tiêu cực. Trong bối cảnh đó, thông tin cơ sở có vai trò là kênh thông tin, tuyên truyền chính thống của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và là phương tiện chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì vậy, chúng ta cần phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở, để thông tin cơ sở thực sự trở thành một kênh thông tin, tuyên truyền thiết yếu, có lợi thế ở cơ sở, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, bà Trần Thị Quốc Hiền đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu những nội dung được các báo cáo viên truyền đạt, phổ biến tại Hội nghị, phục vụ cho công tác chuyên môn của mình được hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Theo chương trình, Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày 04 và 05/7/2018. Các đại biểu được nghe báo cáo viên của Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu những nội dung cơ bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện và cấp xã; phổ biến các nội dung cơ bản của Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”; nghe báo cáo viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở; nghe báo cáo viên của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu một số kết quả Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng và đi tìm hiểu thực tế tại Công ty 732 thuộc Binh đoàn 15 của Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum./.
Mai Linh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top