Tập huấn công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Thứ sáu, 23/11/2018 15:54

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BTTTT ngày 6/11/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Viện Chiến lược TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Hội nghị diễn ra chiều nay 23/11, tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; đại diện các Sở TT&TT, Sở Tài chính, đại diện các cơ quan phát thanh-truyền hình Trung ương và các tỉnh, thành trên toàn quốc.
 
hoinghi-ktkt-23-11-2018-1.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nêu rõ, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ sự nghiệp công nhằm đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng ngân sách nhà nước cho phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Gần đây nhất, ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; ngày 21/5/2018, TW ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; ngày 24/1/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Theo các Nghị quyết, Bộ TT&TT có trách nhiệm xây dựng cơ chế, chính sách thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thành các quy định cụ thể trong quản lý đối với đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực TT&TT. Bộ đã tổ chức xây dựng cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT, xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ công chuyên ngành và cơ chế quản lý kinh tế lĩnh vực báo chí, xuất bản là nhiệm vụ đặc biệt quan tâm.
 
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực TT&TT nhằm cụ thể hóa quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT. Đây là lĩnh vực có nhiều đặc thù, nhất là đối với với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp báo chí, xuất bản, nên quá trình nghiên cứu, xây dựng Nghị định này từ 2016, Bộ TT&TT đã rất thận trọng, đảm bảo công khai, dân chủ, thảo luận nhiều lần với các cơ quan có liên quan, Văn phòng Chính phủ đã xin ý kiến của các thành viên Chính phủ và nhận được sự đồng thuận cao.
 
hoinghi-ktkt-23-11-2018.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
 
Đặc biệt, với trách nhiệm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách mới nhất của Đảng vào thực tiễn quản lý hoạt động của ngành nên trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ TT&TT đã tổ chức cập nhật tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đây là những nội dung mới so với dự thảo Nghị định đã xin ý kiến các cơ quan báo chí trước đây, nếu được Chính phủ chấp thuận ban hành, các cơ quan báo chí sẽ áp dụng trong thời gian tới, Thứ trưởng nhấn mạnh.
 
Về công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định, Bộ TT&TT đã tập trung tổ chức xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ báo chí, xuất bản. Đồng thời, Bộ đã ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình bao gồm: Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình (Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018); định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (Thông tư số 01/2018/TT-BTTTT ngày 29/3/2018); định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động truyền dẫn, phát sóng Kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất (Quyết định số 2279/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2016)… Hiện Bộ TT&TT đã hoàn thành dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm báo in, báo điện tử và lĩnh vực xuất bản. Các định mức kinh tế - kỹ thuật nêu trên và sản phẩm tiếp theo là đơn giá sản xuất sản phẩm, dịch vụ là công cụ quan trọng cho các cơ quan quản lý ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ sản phẩm, dịch vụ báo chí, xuất bản thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung ứng dịch vụ thông tin thiết yếu.
 
Thông qua Hội nghị nhằm hỗ trợ các đài phát thanh, truyền hình; kênh truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ quan quản lý (Sở TT&TT, Sở Tài chính, các cơ quan chủ quản) triển khai thực hiện các định mức theo đúng quy định. Mặt khác, với tinh thần cầu thị, công khai trong xây dựng cơ chế, chính sách, Bộ TT&TT mong nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo về cơ chế tự chủ và định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá do Bộ TT&TT tổ chức xây dựng dự thảo để hoàn thiện ban hành theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền ban hành và khi ban hành có tính khả thi cao, thuận lợi cho công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị.
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo báo viên giới thiệu dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT; Trình bày, hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình (Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018); giới thiệu, xin ý kiến dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh; trình bày, hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, lập dự toán dịch vụ đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (Thông tư số 01/TT-BTTTT ngày 29/3/2018); trình bày, hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, lập dự toán dịch vụ truyền dẫn, phát sóng Kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất (Quyết định số 2279/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2016); Hướng dẫn lập đơn giá sản xuất chương trình truyền hình…/.
Đăng Quý
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top