Tập huấn công tác bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ

Thứ bảy, 05/12/2015 07:19

Ngày 4/12, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào cai. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

img

 Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị

 

 Bình đẳng giới không là vấn đề của riêng nữ giới, của một quốc gia, mà là mục tiêu phấn đấu của nhiều quốc gia, nhiều dân tộc. Việt Nam đã tham gia Công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biện đối xử với phụ nữ và thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, trong đó có mục tiêu thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới.
 
Bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực đã góp phần hỗ trợ phụ nữ chủ động tham gia xây dựng thành công hình ảnh người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định: Với vai trò “giữ ngọn lửa ấm” trong mỗi gia đình, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữa Ngành TT&TT nói riêng ngày càng phát huy phẩm chất của mình trong thời kỳ mới. Chính sự kết hợp hài hòa những phẩm chất tinh hoa truyền thống và những tính cách hiện đại, văn minh đã tạo nên vẻ đẹp và giá trị của người phụ nữ Việt Nam hôm nay.
 
Mặc dù bình đẳng giới đã có nhiều tiến bộ đáng kể, nhưng trên thực tế khoảng cách về giới vẫn còn tồn tại: lao động nữ vẫn còn nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản, thiệt thòi về cơ hội được đào tạo, cơ hội thăng tiến; vẫn còn định kiến về giới, phân biệt lao động nữ trong tuyển dụng, trong bố trí sắp xếp công việc, v.v.. Các chế độ chính sách, mục tiêu quốc gia của Nhà nước ban hành vì sự tiến bộ của phụ nữ có lúc, có nơi chưa được triển khai đồng bộ.
 
img
 
Hội nghị tập huấn này được tổ chức với mục đích cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về chính sách pháp luật, chính sách đối với phụ nữ về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, hoạt động bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. Sau hội nghị tập huần này, mỗi học viễn sẽ làm nòng cốt tuyên truyền, mang tư tưởng, tinh thần của Hội nghị phục vụ tích cực cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan đơn vị mình./.
MC
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top