Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho phóng viên, biên tập viên năm 2019

Thứ năm, 31/10/2019 09:40

Sáng ngày 31/10, tại TP.Đà Nẵng, Bộ TT&TT phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành năm 2019.

hoi-nghi-qp-31-10.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta. Vì vậy, ngày 03/5/2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; ngày 19/6/2013, Quốc hội thông qua Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước đã được triển khai thực hiện toàn diện, ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả đó có sự góp phần rất to lớn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo, đài trong cả nước. Thông tin báo chí vẫn là món ăn tinh thần quan trọng của công chúng. Đó là niềm tin bất di bất dịch của người làm báo và bạn đọc.
 
Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong đợi những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam; không ngừng học tập, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để thông tin tuyên truyền một cách toàn diện, sâu sắc, trung thực, kịp thời công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau Hội nghị các học viên có thể kịp thời đưa nội dung được tập huấn vào quá trình tác nghiệp của mình, giành nhiều tâm sức hơn vào việc tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; làm cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta ngày càng hiệu quả, thiết thực; xứng đáng với vị trí của nó trong đời sống chính trị của toàn xã hội.
 
Để công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, Bộ TT&TT phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc nhằm giúp cán bộ, phóng viên, biên tập viên nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước trong tình hình mới.
         
Hội nghị tập huấn diễn ra trong 02 ngày (từ 31/10 đến hết ngày 01/11/2019) tại TP.Đà Nẵng./.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top