Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2022

Thứ ba, 27/09/2022 18:10

Sáng 26/9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2022.

20221030-A-20.jpg
ảnh minh họa
 
Tham gia lớp tập huấn có gần 50 học viên là cán bộ văn hóa - xã hội, cán bộ phụ trách đài hoặc thành viên Ban biên tập Đài truyền thanh các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 26-29/9), các học viên được hướng dẫn kỹ năng biên tập tin, bài tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên truyền thanh cơ sở; phương pháp viết, khai thác tài liệu, sản xuất chương trình truyền thanh hiện đại; kỹ năng xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành hoạt động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
 
Bên cạnh đó, các học viên còn được nghe phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; giới thiệu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; mô hình đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả của thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh hiện nay.
 
Lớp tập huấn nhằm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả đài truyền thanh cơ sở, đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Nguyễn Hiệp (kontum.gov.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top