Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp CNTT

Thứ hai, 21/12/2015 14:12

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Vụ CNTT - Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu Vụ CNTT cần phát huy vai trò là đầu mối gắn kết, phối hợp các bộ, ngành liên quan đề xuất các kiến nghị, xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thông thoáng, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp CNTT.

img

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Vụ CNTT cho biết, trong năm 2015, Vụ đã có nhiều đề xuất, kiến nghị về mặt chính sách, cơ chế với các bộ, ngành góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Cụ thể, liên quan đến việc triển khai Quyết định 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước, Vụ đã làm việc với các bộ, ngành, doanh nghiệp CNTT, Văn phòng Chính phủ nhằm hoàn thiện các quy định, thúc đẩy triển khai thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước. Vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế. Đồng thời Vụ đã phối kết hợp với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi chính sách thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ sản xuất sản phẩm viễn thông, CNTT. Đặc biệt một số kiến nghị về lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư đã được đưa vào Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định quy chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được ban hành. Ngoài ra, Vụ cũng đã phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng Danh mục biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam với các sản phẩm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
Đối với công tác xây dựng các văn bản pháp luật, Vụ đã xây dựng và trình ban hành 2 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 03 thông tư của Bộ TT&TT và 01 quyết định của Bộ trưởng, nổi bật là: Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW; Quyết định 392/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá Vụ CNTT đã hoàn thành tốt các nhiệm được giao trong năm 2015, đặc biệt đã làm được những việc mang tính chất nền tảng, trong đó việc hoàn thành xây dựng và trình ban hành hai văn bản pháp luật quan trọng là: Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW và Quyết định 392/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
 
Thứ trưởng nhận định Quyết định 392/QĐ-TTg là một quyết định quan trọng, được ban hành kịp thời và đã bao trùm toàn bộ lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ TT&TT giao cho Vụ CNTT. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Vụ CNTT trong năm 2016 tập trung triển khai việc thực hiện Quyết định 392/QĐ-TTg. Vai trò trọng tâm của Vụ CNTT trong hoạt động triển khai Quyết định 392/QĐ-TTg chính là đầu mối gắn kết, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất các kiến nghị, xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thông thoáng, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp CNTT liên quan đến các vấn đề như: khu CNTT tập trung, chính sách thuế, đào tạo nguồn nhân lực, thuê dịch vụ CNTT…/.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top