Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành Thống kê ngày càng phát triển

Thứ năm, 06/05/2021 14:54

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để ngành Thống kê ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả hơn nữa;...

Tanghuanchuong.jpg

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Thống kê.

Ngày 6/5, Tổng cục Thống kê tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập (6/5/1946 - 6/5/2021), chào mừng Ngày Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng cục Thống kê vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tại buổi lễ, Tổng cục Thống kê đã trang trọng công bố Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ban Thư ký ASEAN. Công bố Quyết định số 510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  lấy ngày 6 tháng 5 hằng năm là “Ngày Thống kê Việt Nam”.

Diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương trình bày nêu rõ: Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, ngành thống kê Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí, uy tín đối với Đảng, Nhà nước, cơ quan quản lý các cấp, người dùng tin trong nước và quốc tế.

Điểm lại các mốc son trong quá trình xây dựng và phát triển, bà Nguyễn Thị Hương khẳng định: Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, với tên gọi khác nhau, dù chức năng, nhiệm vụ có thay đổi nhưng nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong 75 năm qua của ngành thống kê đó là biên soạn và cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, những bằng chứng xác thực giúp Đảng, Nhà nước xây dựng, giám sát và đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các bộ, ngành, địa phương.

Kế thừa, phát huy những thành tựu và kết quả đạt được, thời gian tới ngành thống kê sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ để phát triển nhanh và vững chắc. Để làm được điều đó, toàn ngành thống kê tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp: Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý, quản trị dữ liệu; Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn, phổ biến thông tin thống kê; Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Thống kê.

PTTgLeMinhKhai---Copy.jpg

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ: Cách đây đúng 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL quy định bộ máy tổ chức của Bộ Quốc dân Kinh tế gồm các phòng, ban, nha trực thuộc, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam, nay là Tổng cục Thống kê – một ngành có vị trí, vai trò và đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, trải qua chặng đường lịch sử 75 năm, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành thống kê đã không ngừng nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động, tận tâm, tận tụy, bản lĩnh vững vàng, đổi mới sáng tạo; không ngừng vươn lên, nêu cao trách nhiệm và lòng yêu nghề, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Với quan điểm đổi mới vừa phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Quốc hội và Nhà nước; vừa “hướng về người dùng tin”, trong những năm qua, mọi đối tượng sử dụng thông tin thống kê đã được tiếp cận một cách rộng rãi, lượng thông tin cung cấp cũng không ngừng tăng lên, hình thức phổ biến thông tin ngày càng đa dạng.

Theo Phó Thủ tướng, ngành thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, thể hiện rõ “con số biết nói” thông qua phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu thống kê để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành. Thực hiện thành công nhiều cuộc điều tra thống kê quy mô lớn, tạo dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều ấn phẩm, chuyên đề thống kê được biên soạn ngày càng chất lượng, nội dung ngày càng đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt nhiều đối tượng dùng tin khác nhau, trong đó nổi bật có thể kể đến như: Niên giám Thống kê, Sách trắng Doanh nghiệp, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm, số liệu GDP và GRDP…

Xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng quý và cả năm; làm rõ thêm các vấn đề trọng tâm cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên tổ chức họp báo hàng quý ở cả cấp Trung ương và địa phương, có giải trình, đảm bảo tính trung thực, khách quan số liệu thống kê, nhận được sự đồng tình cao của xã hội và người dân.

Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương việc Tổng cục Thống kê đã chủ động, công phu biên soạn và cập nhật số liệu để phục vụ công tác của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội trong việc tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; xây dựng Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, ngành thống kê đã và đang hoàn thiện môi trường pháp lý, giúp hoạt động thống kê từng bước đi vào nền nếp và hội nhập. Chuyên môn, nghiệp vụ thống kê từng bước đã được đổi mới, đi vào chuyên sâu trên mọi mặt, đáp ứng ngày càng toàn diện yêu cầu đánh giá và dự báo tình hình trong nước của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đảm bảo tính so sánh quốc tế.

Ngành thống kê là một trong những ngành tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số. Năm 2019, Tổng cục Thống kê đã được trao giải thưởng “Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số Xuất sắc”. Quan hệ hợp tác giữa Thống kê Việt Nam và thống kê các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế ngày càng mở rộng, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Thống kê Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung trên các diễn đàn quốc tế…

ChiHuong1.jpg

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương trình bày diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

Để phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngành thống kê trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, nhất là công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; phản ánh kịp thời và dự báo những biến động lớn của từng ngành, lĩnh vực; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh công tác phân tích xây dựng các “kịch bản” phát triển kinh tế - xã hội chính xác, đầy đủ, kịp thời, chuyên sâu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt tất cả các cuộc điều tra, trong đó, đặc biệt là Tổng điều tra kinh tế năm 2021. “Thông tin Tổng điều tra kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, do vậy, nếu chất lượng thông tin đầu vào không tốt, không phản ánh chính xác tình hình kinh tế - xã hội, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác hoạch định chính sách của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tập trung xây dựng chương trình hành động và kế hoạch chi tiết để triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nền tảng nhằm hướng tới xây dựng hệ thống thống kê Việt Nam hiện đại theo hướng đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững.

Tiếp tục đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê. Khẩn trương triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả, phục vụ quản lý, điều hành các cấp.

Nâng cao trình độ chuyên môn với chất lượng đội ngũ ngày càng cao, tập trung đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin khác, nâng cao vị thế Thống kê Việt Nam trong khu vực và quốc tế theo đúng tinh thần Thống kê thế giới “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”…

Phó Thủ tướng đề nghị ngành thống kê tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, đẩy mạnh cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Đây là xu hướng tất yếu khi Việt Nam đã tham gia các tổ chức quốc tế, các hiệp định thương mại. Việc hội nhập là cơ hội rất tốt để ngành thống kê có thể tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức thống kê, các nước có trình độ thống kê tiên tiến trên thế giới. Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để ngành thống kê ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả hơn nữa; chỉ đạo Tổng cục Thống kê sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

 

http://baochinhphu.vn/
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top