Tạo cơ chế cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh

Thứ sáu, 25/11/2022 20:38

Nhiều ý kiến đề nghị các bộ, ngành liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo thống nhất công tác quản lý, vận hành hệ thống Cổng thông tin điện tử (TTĐT) các tỉnh, thành phố…

 Đây là đề nghị của Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các cổng TTĐT các tỉnh, thành phố trên cả nước do cổng TTĐT Chính phủ tổ chức ngày 25/11.

Chủ động cung cấp thông tin

Thông tin về tình hình hoạt động cổng TTĐT các tỉnh, thành phố (cấp tỉnh) năm 2022, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm cho biết, với chức năng, nhiệm vụ là cầu nối trao đổi thông tin hai chiều giữa chính quyền với nhân dân, cổng TTĐT đã liên kết, tích hợp thông tin các trang thành viên của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân có thể khai thác, sử dụng, nắm bắt được chính xác và đầy đủ thông tin về sự chỉ đạo, điều hành của UBND cấp tỉnh cũng như chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, giúp cho các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương.

20221208-pg35.jpg

Cổng TTĐT cấp tỉnh đã chủ động cung cấp thông tin báo chí, đảm bảo cung cấp thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND cấp tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước trên cổng; Chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương, phản ánh kịp thời, đầy đủ các hoạt động, sự kiện nổi bật của tỉnh, hoạt động của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; phản ánh các mặt đời sống xã hội, bám sát các cuộc vận động lớn của tỉnh, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày truyền thống của tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể…

Những năm gần đây hoạt động cung cấp thông tin có nhiều đổi mới, những thông tin được đăng tải trên cổng TTĐT được dư luận đánh giá cao về nội dung, thông tin được cập nhật mang tính thời sự và là nguồn tin chính thống cho báo chí khai thác, phản ánh lại.

Điểm đáng chú ý, đã có một số tỉnh xây dựng và vận hành Fanpage, đã được gắn tick xanh, hoạt động khá hiệu quả, phát huy được lợi thế của mạng xã hội trong việc tuyên truyền phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

"Có thể nói, cổng TTĐT các tỉnh, thành phố đã khẳng định được vị thế, tầm quan trọng trong việc thông tin công tác chỉ đạo, điều hành về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; định hướng thông tin và là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến…", ông Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh.

 "Gỡ vướng" cho cổng TTĐT tỉnh, thành phố

Bên cạnh những kết quả đạt được, cổng TTĐT cấp tỉnh vẫn còn gặp khó khăn như: Khó khăn về cơ cấu tổ chức, quyền hạn; khó khăn về nhân sự và khó khăn về tài chính…

Từ những khó khăn, hạn chế nêu trên, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm cho biết, các ý kiến tại Hội nghị thống nhất, đề nghị các bộ, ngành liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo thống nhất công tác quản lý, vận hành hệ thống cổng TTĐT cấp tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2022/TT-VPCP; hướng dẫn rõ cổng TTĐT cấp tỉnh là đơn vị hành chính hay đơn vị sự nghiệp và trực thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh, thành phố.

Các ý kiến cũng thống nhất đề nghị Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ sớm có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về hoạt động của cổng TTĐT cấp tỉnh; triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP để áp dụng đồng bộ, thống nhất; cần có quy định về cơ cấu, tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hệ số phụ cấp lãnh đạo của cổng TTĐT cấp tỉnh.

Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Nội vụ sớm ban hành văn bản xác định chức danh "Phóng viên", "Biên tập viên" đối với những cán bộ làm công tác nội dung của cổng TTĐT; hướng dẫn chi tiết quy định tiêu chuẩn chức danh chuyên môn đối với đội ngũ kỹ thuật quản trị cổng TTĐT; Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tài chính ban hành quy định chi trả nhuận bút, thù lao đối với cán bộ của cổng TTĐT cấp tỉnh thống nhất trên toàn quốc.

Bộ TT&TT hướng dẫn cụ thể định mức thuê dịch vụ CNTT đối với cổng TTĐT cấp tỉnh. Có cơ chế tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo phóng viên, biên tập viên các hạng; tổ chức thi nâng hạng cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cổng TTĐT…

Các ý kiến thống nhất đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm bố trí đủ nhân lực chuyên trách thực hiện hoạt động quản lý, vận hành cổng TTĐT; đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, các trang thiết bị, phần mềm; cấp kinh phí phù hợp để cổng TTĐT hoạt động; bổ sung vào quy chế hoạt động của UBND để các sở, ngành có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trả lời nhân dân, doanh nghiệp trên cổng TTĐT…./.

theo ictvietnam.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top