Tăng trách nhiệm của cơ quan nhà nước với hoạt động báo chí

Thứ hai, 21/06/2010 15:22

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Chỉ thị về việc tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Trong không khí kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, văn bản này càng thể hiện sự quan tâm, động viên sâu sắc của Chính phủ với những người làm báo trong cả nước.

img

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Ban Bí thư, đảm bảo để Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị-xã hội- nghề nghiệp trong giai đoạn cách mạng mới.

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Thủ tướng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tổ chức, biên chế, tài chính và các điều kiện cần thiết khác, đảm bảo cho các cấp Hội Nhà báo hoạt động có hiệu quả thiết thực, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của Hội theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ở từng địa phương cần phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam triển khai thực hiện có kết quả Đề án "Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam" đã được Ban Bí thư (khóa X) thông qua. Trong đó, chú trọng việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm xử lý căn bản, có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động báo chí, nhất là các vấn đề như: kinh tế báo chí; xã hội hóa hoạt động báo chí; liên kết hoạt động báo chí có yếu tố nước ngoài; ngăn ngừa, hạn chế tối đa những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động báo chí.

Đáng chú ý là Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước nói trên phải chủ động cung cấp thông tin cho các cấp Hội Nhà báo trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật và trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… phù hợp với quy định của luật pháp để Hội có điều kiện tập hợp, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên các nhà báo - hội viên tham gia tích cực vào việc tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Có cơ chế, chính sách cần thiết để Hội Nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả

Chỉ thị của Thủ tướng nêu, Hội Nhà báo Việt Nam cần tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên - nhà báo về kiến thức pháp luật, về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí; trong việc củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội Nhà báo và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (vào quý III/2010) và phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam khẩn trương xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Hội Nhà báo các cấp hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí và đội ngũ người làm báo Việt Nam.

Theo Chinhphu.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top