Tăng cường phối hợp về công tác thi đua-khen thưởng

Thứ ba, 02/08/2016 09:48

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN), Trung ương các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp và công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.

2-1.png

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị

Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả

6 tháng đầu năm 2016, công tác phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN và Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã được thực hiện nền nếp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai có kết quả. Đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ trong tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã góp phần quan trọng cho thành công chung của cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN và Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, đã thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua của từng đơn vị. Đặc biệt, Trung ương MTTQ VN đã phối hợp cùng các tổ chức còn lại trong việc tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua các phong trào thi đua sôi nổi đó, có nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện và tôn vinh kịp thời. 

2-2.png

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao công tác phối hợp giám sát hiệu quả của các tổ chức ở nhiều nội dung, vấn đề của xã hội: Thực hiện bảo hiểm xã hội, vận động giám sát an toàn thực phẩm, thực hiện văn bản pháp luật trong sản xuất, vật tư nông nghiệp, luật khoa học công nghệ, chương trình xác nhận sự hài lòng của người dân….Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức  đã góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, mang lại lợi ích cho người dân, cần tiếp tục được phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, từ nay đến cuối năm 2016, mỗi thành viên trong khối chủ động trong phối hợp tuyên truyền về các hoạt động chính của đơn vị. Tiêu biểu như: Đại hội Hội phụ nữ các cấp, Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, Đại hội thanh niên tiên tiến tôn vinh 500 thanh niên tiêu biểu của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Gặp mặt 71 điển hình sáng tạo của cả nước, Tôn vinh hợp tác xã điển hình tiên tiến của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam… Từng đơn vị chủ động, tích cực giới thiệu các điển hình tiên tiến đến các kênh truyền thông của từng đơn vị trong khối.
 
Phát huy truyền thống khối thi đua gương mẫu của cả nước
 
Với tinh thần sáng tạo, thi đua bám sát 4 nội dung cấp quốc gia là: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo thi đua bảo vệ Tổ quốc”; chương trình vận động giám sát “An toàn thực phẩm”, 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua của khối thi đua MTTQ VN và Trung ương các tổ chức chính trị xã hội (bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phát triển đồng đều, sôi nổi, rộng khắp, tập trung hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú; các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ VN và các đoàn thể, đồng thời đã gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác chỉ đạo thực hiện thi đua khen thưởng của các thành viên có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm.
 
Công tác khen thưởng được các thành viên trong khối tiến hành có nền nếp, cơ bản bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng thực hiện đúng quy định.
2-3.png
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Trong 6 tháng cuối năm, công tác thi đua khen thưởng của khối tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới công tác thi đua khen thưởng; triển khai sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động phối hợp trong khối việc thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác. Tiếp tục hoàn thiện và đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến”…
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của khối. Trong đó, việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí, chấm điểm thi đua được thể hiện rõ ràng. Đây sẽ là tiền đề cho công tác bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong khối trong thời gian tới được minh bạch và công bằng.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sự đóng góp của 6 tổ chức với sự phát triển phong trào thi đua và công tác khen thưởng của khối trong thời gian qua; đồng thời biểu dương các hoạt động thi đua mang tính chất sáng tạo, thiết thực của các thành viên trong khối. Tiêu biểu như hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt của Hội Liên Hiệp Phụ nữ, phong trào làm sạch biển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phong trào thi đua liên kết trên công trình thủy điện Lai Châu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… Đồng chí đề nghị, các thành viên trong khối thi đua nghiêm túc thực hiện quy chế đã đề ra; tăng cường phối hợp, phát huy những việc đã làm được trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm.
2-4.png
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, MTTQ VN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
Tại hội nghị, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ;  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, MTTQ VN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top