Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Thứ bảy, 11/12/2021 13:39

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ (ngày 29-11-2021) hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đánh giá, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ đã nêu cụ thể, chi tiết để việc nhận thức, thực hiện dễ dàng hơn; từ đó giúp tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ky-hop-thu-chin-cua-Uy-ban-.jpg

Kỳ họp thứ chín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 1-12) đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm. Ảnh: TTXVN

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa:
Kịp thời chấn chỉnh, xử lý những đảng viên vi phạm

Tôi đánh giá rất cao tính thiết thực của Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ. Khoản 2 Điều 2 văn bản này đã hướng dẫn, đảng viên không được tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà theo quy định phải do cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền giới thiệu. Khoản 1 Điều 3 cũng hướng dẫn đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng… Sau khi triển khai quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ, quận Cầu Giấy sẽ tổ chức sơ kết hằng năm, tổng kết 5 năm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những đảng viên vi phạm…

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh:
Tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện

Thực tế cho thấy, thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng văn bằng giả để tiến thân. Do vậy, việc Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ nêu rõ, đảng viên không được sử dụng hoặc có hành vi bao che, giúp đỡ người khác kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp để dự thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thi hoặc xét nâng ngạch... là hết sức cần thiết để bảo đảm kỷ cương và công bằng trong tuyển dụng. Từ Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ, huyện Sóc Sơn sẽ tập trung chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định; đồng thời xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn:
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chấp hành

Khoản 2 Điều 13 Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ quy định, đảng viên không được tham mưu, đề xuất, quyết định giảm trách nhiệm, giảm án, giảm tội, bỏ lọt tội phạm, giảm hình phạt, mức phạt, mức bồi thường vật chất, thời gian thi hành, chấp hành án, xét ân xá... cho người khác không đúng quy định. Ngoài ra, Khoản 6 Điều 13 chỉ rõ, đảng viên không được có hành vi chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập, khống chế, vu khống người làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra...

Còn theo Khoản 3 Điều 14, đảng viên không được tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi vi phạm pháp luật trở thành tiền và các tài sản có nguồn gốc hợp pháp... Sau khi triển khai quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ, đặc biệt là những quy định đáng chú ý nêu trên, Huyện ủy Mê Linh sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của tổ chức Đảng cấp dưới và việc chấp hành quy định của đảng viên.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Chi bộ số 5, phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng):
Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm đã kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới của quy định trước đây.

Để hướng dẫn thực hiện Quy định số 37-QĐ/TƯ, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ đã nêu rõ tại Khoản 2 Điều 3, đảng viên không được “Không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích...”. Rất mong quy định này sẽ sớm thấm nhuần tới từng đảng viên, giúp mỗi đảng viên tự nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, khu chung cư Đại Kim Building, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai):
Góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng

Điều 6 Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTƯ quy định, đảng viên không được “Đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo”. Đây là những nội dung bám sát tinh thần nghị quyết các đại hội gần đây của Trung ương Đảng, các quy định của Bộ Chính trị; tạo động lực, niềm tin để đảng viên và nhân dân đấu tranh với những sai trái, vi phạm, từ đó góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng.

 

http://hanoimoi.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top