Tăng cường hoạt động phục vụ sách báo tại các Điểm BĐVHX giai đoạn 2013 – 2020

Thứ hai, 04/02/2013 16:17

Chiều ngày 04/02/2013, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013 – 2020. Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc 2 Bộ...

img

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ký kết chương trình phối hợp giữa 2 Bộ

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 đã chỉ ra mục tiêu của ngành Văn hóa trong lĩnh vực thư viện là phải “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai”, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu đó, trong đó có giải pháp “… đẩy mạnh phát triển thư việc cấp xã và phòng đọc sách ở xã, phường, cụm văn hóa, Điểm BĐ-VHX ở các xã vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số”.
 
Với thế mạnh của Điểm BĐ-VHX (có mạng lưới rộng khắp – trên 8000 điểm, cơ sở vật chất ở vị trí thuận lợi được xây dựng thống nhất theo chuẩn, có nhân viên và lương ổn định, tại Điểm BĐ-VHX, không chỉ cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông mà còn tổ chức phục vụ đọc sách, báo miễn phí, Điểm BĐ-VHX đã trở thành mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hưu ích, tiết kiệm ở cơ sở, đặc biệt là vùng nông thôn, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay.
 
Do vậy, nhằm huy động nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng hiện có của hai ngành để tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo miễn phí tại các Điểm BĐ-VHX, để phát triển Điểm BĐ-VHX trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hóa ở địa phương, phát triển mạng lưới thu việc phục vụ nông thôn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa… thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới; hai Bộ - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm BĐ-VHX giai đoạn 2013 – 2020 với những nội dung cụ thể:

1. Phối hợp đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực Hiện Chương trình này.

2. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo tại các Điểm BĐ-VHX.

3. Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện trong các Điểm BĐ-VHX; tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên Điểm BĐ-VHX nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động phục vụ sách, bảo tại các điểm này.

4. Tổ chức các chuyến đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các địa phương.

5. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết bảo đảm duy trì bền vững của mô hình Điểm BĐ-VHX, xem đây là một trong những mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm ở cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay.
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi lễ.
Phạm vi thực hiện của Chương trình là Điểm BĐ-VHX thuộc các xã được lựa chọn tham gia Chương trình xây dựng Nông thôn mới của 63 tỉnh/thành trong cả nước. Để đảm bảo sự thành công của Chương trình, Chương trình phối hợp cũng phân công trách nhiệm của các bên tham gia: Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trong cả nước thực hiện việc luân chuyển sách báo từ các điểm thư viện tới các điểm BĐ-VHX, biên soạn tài liệu và hướng dẫn nhân viên Điểm BĐ-VHX nghiệp vụ tổ chức phục vụ sách báo tại điểm BĐ-VHX. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực tại các Điểm BĐ-VHX đủ năng lực tổ chức hoạt động phục vụ sách báo miễn phí, đồng thời thực hiện chuyên trở miễn phí sách báo luân chuyển từ các điểm thư viện công cộng sang các Điểm BĐ-VHX. Trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp: có trách nhiệm hỗ trợ các nguồn lực cần thiết khác để đảm bảo duy trì hoạt động bền vững của Điểm BĐ-VHX.

Phát biểu tại buổi lễ,  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định: trong những năm qua ngành thông tin và truyền thông cũng như ngành BCVT và CNTT trước đây đã tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nếp sống mới do Đảng và Nhà nước ta phát động. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, ngành thông tin và truyền thông đã đóng góp một cách hiệu quả trong việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con ở các vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, biên giới hải đảo.  Ngành thông tin và truyền thông tự hào với sáng kiến phát triển hệ thống hơn 8000 Điểm BĐ-VHX phân bổ chủ yếu ở các địa bàn khó khăn. Bên cạnh các dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản, các Điểm BĐ-VHX đã cung cấp sách báo miễn phí. Trong 13 năm hoạt động, thành công lớn nhất của hệ thống điểm BĐ-VHX là đã giúp cho ngành thông tin và truyền thông thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phổ cập bưu chính, viễn thông, phục vụ tốt lưu chuyển thông tin, vật phẩm và hàng hóa cho mọi người dân, đặc biệt là nhân dân ở các vùng sâu, xa, biên giới hải đảo. Những kết quả này đã thực sự góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, chênh lệch đội ngũ thông tin và tiến bộ xã hội giữa các vùng miền và củng cố mối đại đoàn kết toàn dân… Với việc ban hành chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ TT&TT sẽ gắn kết và nhân lên sức mạnh của ngành Xuất bản, Bưu chính, thực hiện và để xóa nghèo thông tin, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong khuôn khổ chương trình này, các Điểm BĐ-VHX sẽ thường xuyên có thêm các chủng loại sách báo để phục vụ nhân dân, nhân viên các Điểm BĐ-VHX sẽ có thêm điều kiện để được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, để được tổ chức phục vụ các yêu cầu về đọc sách, báo hàng ngày của nhân dân ngày càng tốt hơn tại các Điểm BĐ-VHX. Chương trình phối hợp hợp tác được ký kết giữa hai Bộ hôm nay là cơ sở quan trọng để phục vụ cao hơn hoạt động phục vụ đọc sách, báo tại các Điểm BĐ-VHX, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới ngày nay.
 

Lãnh đạo 2 Bộ chụp ảnh lưu niệm.

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top