Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ ba, 25/01/2022 20:31

Ban Chỉ đạo 35 cần làm tốt hơn vai trò của mình, góp phần giúp tổ chức Đảng, hệ thống chính trị các cấp và lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, là một khối đoàn kết thống nhất, tạo ra sức mạnh tổng hợp để khơi dậy, phát huy nội lực cùng với nguồn lực của các nhà đầu tư, sự hỗ trợ của Trung ương để thúc đẩy tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát triển

anh-suong-13.jpg

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Khánh Sơn).

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị tại Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) vừa tổ chức.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 các cấp quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục chú trọng công tác tiếp nhận thông tin dư luận xã hội, nắm bắt tình hình cơ sở, định hướng dư luận.

Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; thông tin toàn diện, kịp thời các lĩnh vực của tỉnh, nhất là các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng; phản ánh kịp thời các vấn đề "nóng" phát sinh trên địa bàn với tinh thần xây dựng.

Công tác theo dõi, phát hiện các thông tin xấu độc được thực hiện thường xuyên, liên tục nên đã kịp thời định hướng thông tin; phát hiện nhanh, kịp thời những thông tin, diễn biến về tâm trạng, tư tưởng trong cán bộ, Nhân dân để giải quyết kịp thời. Đồng thời tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc sử dụng mạng xã hội, kỷ luật phát ngôn nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cũng như tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia và đội ngũ cộng tác viên các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Qua các thời kỳ cách mạng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng ta chú trọng. Nhờ vậy, Đảng vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với riêng Quảng Trị, thông qua các công cụ, phương tiện, cách thức, biện pháp tích cực, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các cơ quan chức năng đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển của quê hương... Đặc biệt, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chỉ đạo 35 và các cơ quan chức năng đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần tích cực để sự kiện chính trị quan trọng này thành công tốt đẹp, qua đó, củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35, các cấp, các ngành tập trung phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phục vụ người dân trên mọi phương diện.

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, cập nhật lý luận, kiến thức mới. Thường xuyên theo dõi, phát hiện; kịp thời đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở các địa phương, đơn vị./.

 

Theo dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top