Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý

Thứ sáu, 05/07/2024 09:52

Ngày 02/7/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Tài liệu hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, tài liệu hướng dẫn việc thực thi tổng thể, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý cấp bộ, tỉnh. 

Nội dung được hướng dẫn trong tài liệu này bao gồm các nội dung chính sau:

(1) Xác định các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý cấp bộ, tỉnh;

(2) Triển khai các biện pháp bảo vệ theo phương án được phê duyệt trong Hồ sơ đề xuất cấp độ;

(3) Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp;

(4) Sử dụng các nền tảng quốc gia hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin mạng.

(5) Cơ quan, tổ chức có thể triển khai một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin được hướng dẫn tại Công văn số 2516/BTTTT-CATTT ngày 27/6/2024 và Công văn số 2517/BTTTT-CATTT ngày 27/6/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Các nội dung khác liên quan đến xác định và xây dựng HSĐXCĐ, cơ quan, tổ chức có thể tham khảo tại Công văn số 478/CATTT-ATHTTT ngày 30/3/2024 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0).

Về đối tượng áp dụng, tài liệuđược xây dựng để hướng dẫn và khuyến nghị áp dụng đối với cơ quan, tổ chức là chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin và đơn vị vận hành hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý cấp bộ, tỉnh.

Cơ quan, tổ chức khác có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn này để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tổng thể, đồng bộ, hiệu quả.

Chi tiết: Tài liệu hướng dẫn hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top